ДепартаментПолитически науки

ас. Христо Панчугов

ас. Христо Панчугов

 

Академична длъжност:  асистент

 Научна степен: 

 Основни изследователски интереси в областта на:  Политически партии; Европейски институции; Външна политика и Международни отношения;

 Допълнителни изследователски интереси в областта на:  Политически маркетинг и комуникация; Медии; Сравнителна политология; Rational choice

 Възможности за експертиза в областта на: Външна политика; PR; Образование; Избори и избирателни системи;

 Преподавателски интереси в областта на:  Лобизъм; Теории на демокрацията; Черноморски регион; Европейска интеграция; Политическо представителство;

 Образование:  бакалавър по политология от СУ "Св. Климент Охридски"; магистър по политически науки от Централноевропейски университет Будапеща

 

 Членство в организации:

 Участие в национални и международни проекти:

По-важни публикации:

Монографии

Студии

Статии

Творчески изяви: фотография, музика

Обществена дейност: Председател на "Синьо единство" от 2013 г.