ДепартаментПолитически науки

Доц. д-р Мира Майер

Доц. д-р Мира Майер

e-mail: mmayer@nbu.bg

Академична длъжност: доцент

 Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на:  Политика и сигурност в Близкия изток, ислямизъм и тероризъм

Допълнителни изследователски интереси в областта на:  Религия и семиотика

Възможности за експертиза в областта на: Политика и сигурност в Близкия изток, ислямизъм, тероризъм и Религия и семиотика

Преподавателски интереси в областта на:  Политика и сигурност в Близкия изток, ислямизъм, тероризъм и Религия и семиотика

Образование:  висше, журналистика

Членство в организации: СБЖ

Участие в национални и международни проекти: ОССЕ

По-важни публикации:

Автор на книгите:

  1. Цивилизации и религии – НБУ, София, 2015 г.
  2. Петролът в Близкия изток – НБУ, София, 2011 г.
  3. Ислямските движения в Близкия изток –София, 2009 г.
  4. Политическа география на Близкия изток – НБУ, София, 2009 г.
  5. Райхът и Холокост – НБУ, София, 2005 г.
  6. Еврейските символи – НБУ, София, 2004 г.

Съставител и редактор на сборника „Българската общественост за расизма и антисемитизма“ – издание на НБУ от 2006 г., научен редактор на книгата на сър Мартин Гилбърт „Холокост. История на евреите по време на Втората световна война“, 2003 г. и преводач на „Праведните“ от сър Мартин Гилбърт, 2005 г.

Автор на повече от 1000 публикации в периодичния печат.