ДепартаментПолитически науки

доц. д-р Петър Николов

доц. д-р Петър Николов

e-mail: pnikolov@nbu.bg

Академична длъжност: доцент

 Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на:  История на политическите идеи

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Средновековната история

Възможности за експертиза в областта на: Организация на политически кампании 

Преподавателски интереси в областта на: Политическа история, Религия и политика, История на политическите идеи, Организация на политически кампании, Средновековна история

Образование:  Средно – НГДЕК, бакалавър по Политология в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по Политически мениджмънт в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по История в НБУ

Членство в организации: Институт за дясна политика

По-важни публикации: „Раждането на българския консерватизъм“ (2011 г.), „Династията на Срацимировци“ (2012 г.), „Истинската история на Видинското княжество“ (2013 г.)

Творчески изяви: Главен редактор на теоретичното списание за политика и култура „Conservative Quarterly“