ДепартаментПолитически науки

Гл. ас. д-р Георги Проданов

Гл. ас. д-р Георги Проданов

e-mail: gprodanov@gmail.com

Академична длъжност: 

Главен асистент

 

Научна степен: 

Доктор по политология

 

Основни изследователски интереси в областта на: 

политически елити; предизборни кампании; външна политика на Русия; международни отношения на страните от постсъветското пространство.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: 

избирателни системи; модернизации; социология; генеалогия; .

 

Възможности за експертиза в областта на:

предизборни кампании; международни отношения на Русия и страните от постсъветското пространство; европейски проекти.

 

Преподавателски интереси в областта на:

политически елити; избирателни системи; предизборни кампании; международни отношения на Русия и страните от постсъветското пространство.

 

Образование:  

Висше образование, СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по политология, защитена пред ВАК дисертация на тема “Генезис на българския политически елит 1990-2002”. Диплома No 32333/12.05.2008 г.

 

Членство в организации:

Член на Българска асоциация за политически науки; Член на Експертен клуб „Визия 21“    

 

Участие в национални и международни проекти:

Научен координатор на проект “Качеството на демокрацията в България: демократичен консенсус и гражданско участие”, финансиран от Фонд Научни изследвания, договор с НБУ: ДТК 02/17/16.12.2009 г.

Координатор на проект „Е-гражданственост”, финансиран от Фонд Научни изследвания, договор с НБУ: ДИД 02/6/16.12.2009 г.

 

Награди:

Стипендия на фондация “Сасакава” (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) – The Tokyo Foundation) в СУ “Св. Климент Охридски“.

Първа награда, конкурс „Електронната демокрация 2017: предизвикателства пред политическите партии и гражданското общество“ на Българският портал за развитие, под патронажа на

Министъра на държавната администрация и Информационния център на Съвета на Европа (2005)

 

По-важни публикации:

Prodanov, Georgi (2015) The Bulgarian political elite in the period of transition. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia.

Проданов, Георги., Качество на демокрацията и качество на елитите. В: Канев, Добрин., Тодоров, Антоний., (съст.) Качество на демокрацията в България. София (2014), Изток-Запад.

Проданов, Георги., Правителства на Р България след 1989 (данни); Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. http://eprints.nbu.bg/1459/. (2012)

Проданов, Георги., Проблеми на генезиса и перспективи за развитие на българския политически елит. В: Сборник 20 години българска политология. София. (2006)

Проданов, Георги., Политически лидери и политически елит., В: Годишник на Сдружение на стипендиантите на Сасакава в България., София. (2006)

Проданов, Георги., Новият президент в Новото време., В: Томова, Татяна., Начев, Иван,. Етническите малцинства в президентски избори 2001., София. (2002)