ДепартаментПолитически науки

Гл. ас. д-р Ирена Тодорова

Гл. ас. д-р Ирена Тодорова

e-mail: todorova.nbu@gmail.com

 

Академична длъжност:

главен асистент

 

Научна степен: 

доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на:  

политическа култура, политическо участие и демокрация, политически мениджмънт и политическо лидерство

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: 

политическа комуникация, нови политически мобилизации

 

Възможности за експертиза в областта на: 

образователни и младежки политики

 

Образование:

бакалавър по политически науки на френски език, магистър по дипломация и международни отношения, доктор по политически науки

 

Членство в организации:

Българска асоциация по политически науки

 

По-важни публикации:

Политически нагласи и представи на младите хора в България, студия, ЕП, София, 2015

Висшето образование в България: един път без посока, Conservative Quarterly, София, 2015

Интернет: трън в очите или сладка хапка в годишен сборник на департамент „Масови комуникации“ на НБУ, 2014

Политически култури, ценностни ориентации, демокрация в колективна монография „Качество на деокрацията в България“, Изток – Запад, 2014

Политическо поведение и ангажиране на младите хора, 1 част, Електронен архив на НБУ, София, 2013

Политическо поведение и ангажиране на младите хора, 2 част, Електронен архив на НБУ, София, 2013

Интернет мобилизации: поколения и участие, В: Кръстева А., Дигиталният гражданин, София, НБУ, 2013