ДепартаментПолитически науки

Гл. ас. д-р Катя Христова

Гл. ас. д-р Катя Христова

e-mail: kvaltcheva@yahoo.com

 

Академична длъжност: 

главен асистент

 

Научна степен: 

доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на:  

Европейският съюз - институции, политически актьори и граждански интереси, политики в сферата на правосъдието, преговори и преговорен процес, демокрация, политики и гражданско участие в България и страните от Централна и източна Европа, лобиране и лобистки практики

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: 

корупция и противодействие на корупцията, добро управление,

 

Възможности за експертиза в областта на Европейският съюз - институции, политически актьори и граждански интереси, политики в сферата на правосъдието, преговори и преговорен процес, демокрация, политики и гражданско участие в България и страните от Централна и източна Европа, лобиране и лобистки практики, корупция и противодействие на корупцията, добро управление,

 

Преподавателски интереси в областта на: 

Европейският съюз - институции, политически актьори и граждански интереси, политики в сферата на правосъдието, преговори и преговорен процес, демокрация, политики и гражданско участие в България и страните от Централна и източна Европа, лобиране и лобистки практики,

 

Членство в организации:

Българска асоциация по политически изследвания, Българска асоциация за изследване на Европейската общност

 

Участие в национални и международни проекти:

PADEMIA – Parliamentary Democracy in Europe, http://www.pademia.eu/

„Е-гражданство“, НФНИ, http://www.virtual-agora.org/display.php

Lifting the Light on Lobbying, Transparency International, http://lll.transparency.bg/language/en/

EUPOLIS - The European Polity Post Lisbon Jean Monnet Multilateral Research Group, http://www.eupolis.uni-koeln.de/10074.html

CINEFOGO - Civil Society and New forms of Governance Network of Excellence, http://www.socialcapitalgateway.org/content/organization/cinefogo-network-excellence

SENT – Network of European Studies, http://www.sent-net.uniroma2.it/

 

По-важни публикации:

Книги:

Hristova-Valtcheva, K. (еd.) (2009): NEW ACTORS IN A NEW ENVIRONMENT: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia, September 2009

Kolarova, R. and Hristova-Valtcheva, K. (eds.): CITIZENS' EUROPE? Reflections on the Implications of the Lisbon Treaty, BECSA, May 2008

Krasteva, A., Todorov, A., Hristova-Valtcheva, K. & Jetchev, G. (eds.) (2007): FRANCOPHONIE ET INTÉGRATION EUROPÉENNE, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, 2007,

 

Статии и глави от книги:

Kanev, D. and Hristova-Valtcheva, K. (2015) Bulgaria, in Donatella M. Viola (ed.) Routledge Handbook of European Elections, Routledge,

Христова-Вълчева, К. (2014) Правова държава и качество на демокрацията в България, в : Канев, Д. и Тодоров, А. (съст.) Качество на демокрацията в България, Изток-Запад, София 2014;

Христова-Вълчева, К. и Тонева-Методиева, Л. (2014) Лобирането в България: интереси, влияние, политика, Асоциация „Прозрачност без граници“, София

Христова-Вълчева, К. (2013) Електронното правосъдие в България, в: Кръстева, А (съст.) 2013, Дигиталният гражданин, Издателство на НБУ, София

Hristova-Valtcheva, K. (2012) Bulgarien: Zivilgesellschaft, Verbande und Politik , pp. 75-101 in : Werner Reutter (Hrsg.), (2012) Verbande und Interessengroppen in den Landern des EU, Wiesbaden

Hristova-Valtcheva, K. (2011) Construire la citoyenneté européenne par l’initiative législative des citoyens: limites de l’approche, dans : Rouet, G. (dir.) (2011): Citoyennetés et nationalités en Europe - Articulations et pratiques, L’Harmattan

Христова-Вълчева, К. (2010) Европеизация на българския парламент, в: Демокрацията в България през ХХI век, Велико Търново, 2010

Христова-Вълчева, К. (2010) Европейски измерения на първите редовни избори за Европейски парламент в България, в: Кръстева, А., Тодоров, А. (съст), Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски, София: НБУ, 2010

Hristova-Valtcheva, K. (2009) Adapting to the Diffused Power in a Multi-Level Governance System: Evidence from Bulgaria’s Third Sector, in: HRISTOVA-VALTCHEVA, Katia: NEW ACTORS IN A NEW ENVIRONMENT: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia, September 2009

Христова-Вълчева, К. (2008) Новите държави членки и първите Европейските избори, в: Кръстева, А., Стоицова, Т. (съст), Първа година Европейска България: избори и образи, София: НБУ, 2008

Hristova-Valtcheva, K. (2008) The European citizens’ initiative: Is a bottom-up process possible?, в: KOLAROVA, Rumyana, and HRISTOVA-VALTCHEVA, Katia (eds.): CITIZENS' EUROPE? Reflections on the Implications of the Lisbon Treaty, BECSA, May 2008,

Христова-Вълчева, К. (2007) Европейският модел на лобиране: представителство на интереси в ЕС, в: “Лобиране и лобистки практики”, Институт по икономическа политика, София 2007, стр. 68 – 81

Христова-Вълчева, К. (2007) Граждани, политически процес и гражданско общество в ЕС: преодоляване на демократичния дефицит, в: Захариева, Ю и Николов, К. (съст.) От Римските договори към бъдещето на разширения ЕС: конституция, гражданско участие, идентичности, БЕКСА, 2007

Hristova-Valtcheva, K. (2007) Intégration européenne et diversité linguistique, pp. 163-170 dans: KRASTEVA, Anna, TODOROV, Antony, HRISTOVA-VALTCHEVA, Katia & JETCHEV, Georgy (eds.) (2007): Francophonie et Intégration européenne, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, 2007, 248 p. (en français)

Христова-Вълчева, К. (2006) Модел на стратегия за противодействие на политическата корупция в България, в: „Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие”; Асоциация “Прозрачност без граници”, София, 2006 .

Hristova-Valtcheva, K. (2004) Parliamentary Institutions in EU Constitution Building and in Post-Communist State Building in Southeastern Europe, в: Constitution-building in the enlarged EU, European Institute of Romania, 2004, p. 71 – 82

Христова-Вълчева, К. (2004) Общественото мнение в разширения Европейски съюз: да не се боим от разнообразието, в: Европейският съюз след 1 май 2004: има ли шок от рзширяването?, Българска асоциация за изследвания на Европейската общност, София, 2004, ISBN 954-9543-04-08, стр. 310 – 315

Христова-Вълчева, К. (2003) Каква роля за националните парламенти - опит за равносметка в: Дебатът за бъдещето на Европа, кн. 1/2003, ЦЕИ - АБСКЕБ, София 2003 г.

Христова-Вълчева, К. (2002) Политически аспекти на процеса на присъединяване към ЕС, в сп. Международни отношения бр. 4/2002

Христова-Вълчева, К. (1996) Европейският парламентаризъм, в сп. "Политически изследвания", т. 4/1996, София