ДепартаментПолитически науки

Проф. Евгения Иванова

Проф. Евгения Иванова

e-mail: eivanova@nbu.bg

Академична длъжност:

Професор

 

Научна степен: 

Доктор на науките за културата

 

Основни изследователски интереси в областта на:  

политически науки, културология, антропология

Допълнителни изследователски интереси в областта на:  балканистични изследвания; нации, национализъм и национална памет; малцинства. Възможности за експертиза в областта на политически науки, културология, антропология

 

Преподавателски интереси в областта на:  

политически науки, културология, антропология

 

Образование:  

ВИТИЗ, театрознание

 

Участие в национални и международни проекти:

2011: „Нагласи на мюсюлманите в България - 2011” – представително социологическо изследване, антропологическо изследване

2010: „Топоси на историческата памет” - представително социологическо изследване, антропологическо изследване

 

Награди:

„Роман на годината”, 2008 за романа „Фото Стоянович”

 

По-важни публикации:

Монографии:

Ислямизирани Балкани: динамика на разказите, С., 2014

Изобретяване на памет и забрава. „Падналото царство” и „последния владетел” в националната памет на сърби и българи, С., 2009

Балканите: съжителство на вековете. Изследване върху (не)състояването на балканската модерност, С., 2005

Отхвърлените “приобщени” или процеса, наречен “възродителен”. 1912-1989, С., 2002, ІІ изд. 2011

 

Съставителство на сборници:

Помаците: версии за произход и съвременна идентичност, С., 2013, ІІ изд. 2014

Минало несвършващо. Теренно изследване „Топоси на историческата памет”, С., 2011

Страх и жажда за възмездие. Обобщени резултати от теренното изследване “Избирателя на “Атака”: опит за портрет”, С., 2007

 

По-важни студии и статии от последните 10 години:

2016

Възпитание на страха. Опит за автобиографично изследване на детството по време на комунизма, „Балканистичен форум”, 1-2

2015

Помаците: нарушеното мълчание, , „Балканистичен форум”, 2

Националистическите гримаси на прехода, В: 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България, С.

Компенсациите на паметта, „Балканистичен форум”, 1. Специален брой в чест на Кристина Попова

2014

Ислям или ислямизъм: български проекции, В: По стъпките на другия, Сборник в чест на Майя Грекова, С.

2013

Ислямизацията между полюсите на паметта, „Литературна мисъл”, 1-2

Паметта за комунизма: носталгия, травма, присмех, смях, забрава, В: Българският комунизъм. Дебати и интерпретации, С.

Consensuses of the Bulgarian Historical Memory (with Kelbetcheva, Е.), In: Balkans in the Turkish History, Istanbul

2012

Места на памет: България и Сърбия, В: … първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения, С.

2011

„Турското робство” като място на памет. Резултати от теренно изследване, Slavia Meridionalis,11, Warszawa

2010

Traditionelle Toleranz und moderne Angste, Kulturrisse, Heft 4, Dezember, Wien

Мултиплициране на “българщината”, В: 1989, С.

2009

Изобретяването на традицията. Денят на падналите за свободата на отечеството в сръбската и в българската традиция, В: Етноси, култури и политики в Югоизточна Европа, Юбилеен сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, С.

Изобретяване на травматична памет: Батак 2007, „Балканистичен форум”, 1-2-3

2007

Колебанията на комшулука, В: Батак като място на паметта, С.

Падането на сръбското и на българското царство: юначество и мъченичество, „Литературна мисъл”, 2