facebook

ДепартаментПолитически науки

Десислава Апостолова (2014)

Десислава Апостолова (2014)

Десислава Апостолова е на 23 години от град София. Завършила е 32 СОУ с изучаване на чужди езици с профил английски и руски език и допълнително избираем хуманитарен профил История. Участвала е на олимпиади по философия към Софийски университет. През 2010 година става студент на Нов български университет в бакалавърска програма "Политически науки" с модул "Политология и публични политики" , а през 2013/2014 записва майнър програма " Практическа социология" . Продължава образованието си в магистърска програма „Политически мениджмънт и публични политики”.Проявява интереси в областта на българската вътрешната политика, политическия мениджмънт и реклама както и изследвания за нагласите на гражданското общество в България.

Участвала е в редица стажантски програми, като от най-голямо значение определя тези към Администрация на Президента на Република България и Омбудсман на Република България. През 2014 година по програма "Студентски труд и стаж " към Нов български университет работи за департамент "Политически науки" . Участва като доброволец за набиране на средства за деца лишени от родителски грижи .
Би искала да продължи развитието си в сферата на политическите науки.