facebook

ДепартаментПолитически науки

Докторанти

Димитър Пехливанов

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен "доктор" на Димитър Пехливанов, с комисия в състав:

 

 1. доц. д-р Евелина Радославова Стайкова, НБУ, 3.3 Политически науки
 2. доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, НБУ, 3.3 Политически науки
 3. доц. д-р Калоян Димитров Симеонов, СУ, 3.3 Политически науки
 4. проф. д-р Румяна Петрова Коларова, СУ, 3.3 Политически науки
 5. доц. д-р Моника Емилова Моралийска, УНСС, 3.3 Политически науки
 • Име на докторанта
  Димитър Пехливанов
 • Тема на дисертацията
  “Новата динамика на Европейския съюз - от насърчаване на сходства към управление на различия“
 • Научен ръководител
  проф. Антоний Тодоров
 • Дата и час на защитата
  11.06.2024 / 13:00
 • Зала
  Зала 20

Прикачени файлове

Христо Панчугов

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен "доктор" на Христо Панчугов, с комисия в съства:

 1. Проф. Антоний Тодоров Тодоров, НБУ, 3.3 Политически науки
 2. проф. Димитър Милчев Вацов,  НБУ, 2.3 Философия
 3. проф. Милена Христова Стефанова,  СУ „Св. Климент Охридски“, 3.3. Политически науки
 4. проф. Татяна Трифонова Томова, СУ „Св. Климент Охридски“, 3.3. Политически науки
 5. Доц. Иво Стефанов Инджов , ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
 • Име на докторанта
  Христо Панчугов
 • Тема на дисертацията
  „Организационно изграждане и институционализация на политическите партии в България 1990 – 2018 г. Консолидация и фрагментация на партийната система като организационен модел на партиите на прехода“

  "Organizational Building and Institutionalization of Political Parties in Bulgaria: 1990 - 2018. Patterns of consolidation and fragmentation of the party system in transition"
 • Научен ръководител
  проф. Евгений Дайнов
 • Дата и час на защитата
  03.04.2024 / 14:00
 • Зала
  Зала 20

Прикачени файлове

Милен Журналов
 • Име на докторанта
  Милен Журналов
 • Тема на дисертацията
  „Политическо представителство на българите мюсюлмани след 2005 г.”
 • Научен ръководител
  проф. Евгения Иванова
 • Дата и час на защитата
  28.06.2023 / 10:00
 • Зала
  407, к.2

Прикачени файлове

Александър Александров
 • Име на докторанта
  Александър Александров
 • Тема на дисертацията
  „Идеологията на ислямизма в Пакистан по време на управлението на ген. Зия Ул Хак (1978 - 1988)”
 • Научен ръководител
  проф. д-р Евгения Иванова

Прикачени файлове

Тодор Кондарев
 • Име на докторанта
  Тодор Кондарев
 • Тема на дисертацията
  ,,Политическата система на Европейския съюз след Договора от Лисабон: капацитет и перспективи на развитие".
 • Научен ръководител
  доц. д-р Антоний Гълъбов

Прикачени файлове

Даниела Божинова

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен "доктор" на Даниела Божинова, докторант на самостоятелна подготовка, с комисия в съства:

1. проф. Антоний Тодоров Тодоров, НБУ, 3.3 Политически науки

2. проф. д-р Димитър Милчев Вацов, НБУ, 2.3 Философия

3. проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева, СУ „Св. Кл.Охридски“, 3.1. Социология, антропология и науки за културата“

4. доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева, СУ „Св. Климент Охридски“, 3.3. Политически науки 

5. доц. д-р Даниел Михайлов Смилов, СУ „Св. Климент Охридски“, 3.3. Политически науки 

 

 • Име на докторанта
  Даниела Божинова
 • Тема на дисертацията
  "ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ИНИЦИАТИВА, РЕФЕРЕНДУМ И ОТЗОВАВАНЕ ПРИ ХИБРИДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В САЩ"
 • Научен ръководител
  проф. Евгений Дайнов
 • Дата и час на защитата
  22.05.2020 / 14:00

Прикачени файлове

Живко Димитров

На 17.01.2019г. от 10:00 часа ще се проведе публична защита на докторската дисертация на докторант Живко Димитров с научно жури в състав:

проф. Татяна Александрова Дронзина, д.н.- 3.3 Политически науки, СУ. Св. Климент Охридски“

доц. д-р Петър Господинов Маринов - 9.2. „Военно дело”, Военна академия „Г. С. Раковски“

доц. д-р Пламен Маринов Ралчев - 3.3 Политически науки, УНСС

доц. д-р Соня Хинкова - 3.3 Политически науки, НБУ

доц. д-р Момчил Баджаков - 3.3 Политически науки, НБУ

 • Име на докторанта
  Живко Димитров
 • Тема на дисертацията
  ВЛИЯНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ ФАКТОРИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ПРЕЗ ХХI-И ВЕК ВЪРХУ ИДЕЯТА ЗА НЕЗАВИСИМА КЮРДСКА ДЪРЖАВА
 • Научен ръководител
  доц. Момчил Баджаков

Прикачени файлове - научен ръководител

Стана Илиева
 • Име на докторанта
  Стана Илиева
 • Тема на дисертацията
  “Employment policies for social inclusion: the case of Roma and refugees in Bulgaria” („Политики на трудова заетост за социално вклюване: на примера на ромите и бежанците в България“).
 • Научен ръководител
  проф. Анна Кръстева
 • Дата и час на защитата
  16.07.2018 / 09:45

Прикачени файлове

Александър Димитров

Публична защита на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Александър Димитров Димитров

Професионално направление: 3.3. Политически науки

Научно жури:

1.  проф. Антоний Тодоров - НБУ - 3.3. Политически науки

2.  доц. Добрин Канев - НБУ -3 .3. Политически науки

3.  доц. д-р Румяна Коларов - СУ - 3.3. Политически науки

4.  доц. д-р Татяна Буруджиева - СУ - 3.3. Политически науки

5.  доц. д-р Борис Попиванов - СУ  - 3.3. Политически науки

 • Име на докторанта
  Александър Димитров
 • Тема на дисертацията
  "Изборното законодателство и проблемът за противодействието на изборните нарошения и манипулации в България (2010 - 2015)
 • Научен ръководител
  доц. Добрин Канев

Прикачени файлове

Иван Кирилов Иванов

Публична защита на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Иван Кирилов Иванов

 Професионално направление: 3.3. Политически науки

 Научно жури: 1.        

проф. д.п.н. Антоний Тодоров Тодоров, НБУ

проф. Евгений Александров Дайнов, НБУ – научен ръководител

доц. д-р Румяна Коларова, СУ

доц. д-р Татяна Буруджиева, СУ

проф. Тодор Галунов, ВТУ

 • Име на докторанта
  Иван Кирилов Иванов
 • Тема на дисертацията
  „Политики и практики за трансформиране на организационната култура в силова институция в България“
 • Научен ръководител
  проф. Евгений Дайнов
 • Дата и час на защитата
  15.12.2017 / 13:00

Прикачени файлове

Мартин Табаков

Публична защита на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Мартин Табаков

Неоосманизмът в Турция. Обособяване и ценностен корпус

 

 Професионално направление: 3.3. Политически науки

 Научно жури:

Проф. Евгения Иванова – НБУ

Доц. Антоний Гълъбов – НБУ

Доц. д.с.н. Огнян Димитров Минчев – СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. дфн. Калин Тодоров Янакиев – СУ „Св. Климент Охридски „

Доц. Румяна Петрова Коларова - СУ „Св. Климент Охридски“

 • Име на докторанта
  Мартин Табаков
 • Тема на дисертацията
  Неоосманизмът в Турция. Обособяване и ценностен корпус
 • Научен ръководител
  доц. Антоний Гълъбов
 • Дата и час на защитата
  11.12.2017 / 13:00
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката

Прикачени файлове

Гергана Владимирова Джелепска
 • Име на докторанта
  Гергана Владимирова Джелепска
 • Тема на дисертацията
  Управление на репутация на нация в процес на социална промяна и медиата като инструмент за успешното й прилагане
 • Научен ръководител
  доц. д-р Росен Стоянов
 • Дата и час на защитата
  29.09.2015 / 15:00
 • Зала
  407, k1

Прикачени файлове

Карл Рейнолд Аугустссон

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Научно жури:

 

проф. Антоний Тодоров, д.п.н. 
доц. д-р Соня Хинкова 
проф. д-р Антон Първанов
доц. д-р Йордан Баев
проф. д-р Динко Динков

 

 

 • Име на докторанта
  Карл Рейнолд Аугустсон
 • Тема на дисертацията
  Идеята за „Велика Албания”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Соня Хинкова
 • Дата и час на защитата
  19.04.2013 / 14:59
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

Екатерина Иванова Михайлова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 3.3. Политически науки

Научна специалност: 05.11.02. Политология

 

Научно жури:

 

проф. Антоний Тодоров, д.н, НБУ
проф. д-р Евгений Дайнов, НБУ
доц.  д-р Огнян Минчев, СУ „Св. Кл. Охридски“
доц.  д-р Александър Маринов, СУ „Св. Кл. Охридски“
доц.  д-р Румяна Коларова, СУ „Св. Кл. Охридски“

 

 

 • Име на докторанта
  Екатерина Иванова Михайлова
 • Тема на дисертацията
  Ролята на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни модели
 • Научен ръководител
  проф. д-р Евгений Дайнов
 • Дата и час на защитата
  29.05.2014 / 10:00
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

Карл Рейнолд Аугустсон

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Научно жури:

 

проф. д-р Антон Първанов Първанов

проф. д-р Динко Георгиев Динков

проф. Антоний Тодоров, д.п.н.

доц. д-р Йордан Ангелов Баев

доц. д-р Соня Хинкова 

 

 

 • Име на докторанта
  Карл Рейнолд Аугустссон
 • Тема на дисертацията
  Идеята за „Велика Албания”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Соня Хинкова
 • Дата и час на защитата
  19.04.2013 / 14:59
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове