ДепартаментПолитически науки

Докторанти

Гергана Владимирова Джелепска
 • Име на докторанта
  Гергана Владимирова Джелепска
 • Тема на дисертацията
  Управление на репутация на нация в процес на социална промяна и медиата като инструмент за успешното й прилагане
 • Научен ръководител
  доц. д-р Росен Стоянов
 • Дата и час на защитата
  29.09.2015 / 15:00
 • Зала
  407, k1

Прикачени файлове

Карл Рейнолд Аугустссон

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Научно жури:

 

проф. Антоний Тодоров, д.п.н. 
доц. д-р Соня Хинкова 
проф. д-р Антон Първанов
доц. д-р Йордан Баев
проф. д-р Динко Динков

 

 

 • Име на докторанта
  Карл Рейнолд Аугустсон
 • Тема на дисертацията
  Идеята за „Велика Албания”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Соня Хинкова
 • Дата и час на защитата
  19.04.2013 / 14:59
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

Екатерина Иванова Михайлова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 3.3. Политически науки

Научна специалност: 05.11.02. Политология

 

Научно жури:

 

проф. Антоний Тодоров, д.н, НБУ
проф. д-р Евгений Дайнов, НБУ
доц.  д-р Огнян Минчев, СУ „Св. Кл. Охридски“
доц.  д-р Александър Маринов, СУ „Св. Кл. Охридски“
доц.  д-р Румяна Коларова, СУ „Св. Кл. Охридски“

 

 

 • Име на докторанта
  Екатерина Иванова Михайлова
 • Тема на дисертацията
  Ролята на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни модели
 • Научен ръководител
  проф. д-р Евгений Дайнов
 • Дата и час на защитата
  29.05.2014 / 10:00
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

Карл Рейнолд Аугустсон

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Научно жури:

 

проф. д-р Антон Първанов Първанов

проф. д-р Динко Георгиев Динков

проф. Антоний Тодоров, д.п.н.

доц. д-р Йордан Ангелов Баев

доц. д-р Соня Хинкова 

 

 

 • Име на докторанта
  Карл Рейнолд Аугустссон
 • Тема на дисертацията
  Идеята за „Велика Албания”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Соня Хинкова
 • Дата и час на защитата
  19.04.2013 / 14:59
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове