facebook

ДепартаментПолитически науки

Докторанти

Милен Журналов
 • Име на докторанта
  Милен Журналов
 • Тема на дисертацията
  „Политическо представителство на българите мюсюлмани след 2005 г.”
 • Научен ръководител
  проф. Евгения Иванова
 • Дата и час на защитата
  28.06.2023 / 10:00
 • Зала
  407, к.2

Прикачени файлове

Александър Александров
 • Име на докторанта
  Александър Александров
 • Тема на дисертацията
  „Идеологията на ислямизма в Пакистан по време на управлението на ген. Зия Ул Хак (1978 - 1988)”
 • Научен ръководител
  проф. д-р Евгения Иванова

Прикачени файлове

Тодор Кондарев
 • Име на докторанта
  Тодор Кондарев
 • Тема на дисертацията
  ,,Политическата система на Европейския съюз след Договора от Лисабон: капацитет и перспективи на развитие".
 • Научен ръководител
  доц. д-р Антоний Гълъбов

Прикачени файлове

Даниела Божинова

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен "доктор" на Даниела Божинова, докторант на самостоятелна подготовка, с комисия в съства:

1. проф. Антоний Тодоров Тодоров, НБУ, 3.3 Политически науки

2. проф. д-р Димитър Милчев Вацов, НБУ, 2.3 Философия

3. проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева, СУ „Св. Кл.Охридски“, 3.1. Социология, антропология и науки за културата“

4. доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева, СУ „Св. Климент Охридски“, 3.3. Политически науки 

5. доц. д-р Даниел Михайлов Смилов, СУ „Св. Климент Охридски“, 3.3. Политически науки 

 

 • Име на докторанта
  Даниела Божинова
 • Тема на дисертацията
  "ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ИНИЦИАТИВА, РЕФЕРЕНДУМ И ОТЗОВАВАНЕ ПРИ ХИБРИДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В САЩ"
 • Научен ръководител
  проф. Евгений Дайнов
 • Дата и час на защитата
  22.05.2020 / 14:00

Прикачени файлове

Живко Димитров

На 17.01.2019г. от 10:00 часа ще се проведе публична защита на докторската дисертация на докторант Живко Димитров с научно жури в състав:

проф. Татяна Александрова Дронзина, д.н.- 3.3 Политически науки, СУ. Св. Климент Охридски“

доц. д-р Петър Господинов Маринов - 9.2. „Военно дело”, Военна академия „Г. С. Раковски“

доц. д-р Пламен Маринов Ралчев - 3.3 Политически науки, УНСС

доц. д-р Соня Хинкова - 3.3 Политически науки, НБУ

доц. д-р Момчил Баджаков - 3.3 Политически науки, НБУ

 • Име на докторанта
  Живко Димитров
 • Тема на дисертацията
  ВЛИЯНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ ФАКТОРИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ПРЕЗ ХХI-И ВЕК ВЪРХУ ИДЕЯТА ЗА НЕЗАВИСИМА КЮРДСКА ДЪРЖАВА
 • Научен ръководител
  доц. Момчил Баджаков

Прикачени файлове - научен ръководител

Стана Илиева
 • Име на докторанта
  Стана Илиева
 • Тема на дисертацията
  “Employment policies for social inclusion: the case of Roma and refugees in Bulgaria” („Политики на трудова заетост за социално вклюване: на примера на ромите и бежанците в България“).
 • Научен ръководител
  проф. Анна Кръстева
 • Дата и час на защитата
  16.07.2018 / 09:45

Прикачени файлове

Александър Димитров

Публична защита на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Александър Димитров Димитров

Професионално направление: 3.3. Политически науки

Научно жури:

1.  проф. Антоний Тодоров - НБУ - 3.3. Политически науки

2.  доц. Добрин Канев - НБУ -3 .3. Политически науки

3.  доц. д-р Румяна Коларов - СУ - 3.3. Политически науки

4.  доц. д-р Татяна Буруджиева - СУ - 3.3. Политически науки

5.  доц. д-р Борис Попиванов - СУ  - 3.3. Политически науки

 • Име на докторанта
  Александър Димитров
 • Тема на дисертацията
  "Изборното законодателство и проблемът за противодействието на изборните нарошения и манипулации в България (2010 - 2015)
 • Научен ръководител
  доц. Добрин Канев

Прикачени файлове

Иван Кирилов Иванов

Публична защита на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Иван Кирилов Иванов

 Професионално направление: 3.3. Политически науки

 Научно жури: 1.        

проф. д.п.н. Антоний Тодоров Тодоров, НБУ

проф. Евгений Александров Дайнов, НБУ – научен ръководител

доц. д-р Румяна Коларова, СУ

доц. д-р Татяна Буруджиева, СУ

проф. Тодор Галунов, ВТУ

 • Име на докторанта
  Иван Кирилов Иванов
 • Тема на дисертацията
  „Политики и практики за трансформиране на организационната култура в силова институция в България“
 • Научен ръководител
  проф. Евгений Дайнов
 • Дата и час на защитата
  15.12.2017 / 13:00

Прикачени файлове

Мартин Табаков

Публична защита на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Мартин Табаков

Неоосманизмът в Турция. Обособяване и ценностен корпус

 

 Професионално направление: 3.3. Политически науки

 Научно жури:

Проф. Евгения Иванова – НБУ

Доц. Антоний Гълъбов – НБУ

Доц. д.с.н. Огнян Димитров Минчев – СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. дфн. Калин Тодоров Янакиев – СУ „Св. Климент Охридски „

Доц. Румяна Петрова Коларова - СУ „Св. Климент Охридски“

 • Име на докторанта
  Мартин Табаков
 • Тема на дисертацията
  Неоосманизмът в Турция. Обособяване и ценностен корпус
 • Научен ръководител
  доц. Антоний Гълъбов
 • Дата и час на защитата
  11.12.2017 / 13:00
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката

Прикачени файлове

Гергана Владимирова Джелепска
 • Име на докторанта
  Гергана Владимирова Джелепска
 • Тема на дисертацията
  Управление на репутация на нация в процес на социална промяна и медиата като инструмент за успешното й прилагане
 • Научен ръководител
  доц. д-р Росен Стоянов
 • Дата и час на защитата
  29.09.2015 / 15:00
 • Зала
  407, k1

Прикачени файлове

Карл Рейнолд Аугустссон

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Научно жури:

 

проф. Антоний Тодоров, д.п.н. 
доц. д-р Соня Хинкова 
проф. д-р Антон Първанов
доц. д-р Йордан Баев
проф. д-р Динко Динков

 

 

 • Име на докторанта
  Карл Рейнолд Аугустсон
 • Тема на дисертацията
  Идеята за „Велика Албания”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Соня Хинкова
 • Дата и час на защитата
  19.04.2013 / 14:59
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

Екатерина Иванова Михайлова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 3.3. Политически науки

Научна специалност: 05.11.02. Политология

 

Научно жури:

 

проф. Антоний Тодоров, д.н, НБУ
проф. д-р Евгений Дайнов, НБУ
доц.  д-р Огнян Минчев, СУ „Св. Кл. Охридски“
доц.  д-р Александър Маринов, СУ „Св. Кл. Охридски“
доц.  д-р Румяна Коларова, СУ „Св. Кл. Охридски“

 

 

 • Име на докторанта
  Екатерина Иванова Михайлова
 • Тема на дисертацията
  Ролята на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни модели
 • Научен ръководител
  проф. д-р Евгений Дайнов
 • Дата и час на защитата
  29.05.2014 / 10:00
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

Карл Рейнолд Аугустсон

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Научно жури:

 

проф. д-р Антон Първанов Първанов

проф. д-р Динко Георгиев Динков

проф. Антоний Тодоров, д.п.н.

доц. д-р Йордан Ангелов Баев

доц. д-р Соня Хинкова 

 

 

 • Име на докторанта
  Карл Рейнолд Аугустссон
 • Тема на дисертацията
  Идеята за „Велика Албания”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Соня Хинкова
 • Дата и час на защитата
  19.04.2013 / 14:59
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове