facebook

ДепартаментПолитически науки

Стипендия по фонд "Чарлз Мозер"

Стипендии за постижения в изучаването на политическите науки и гражданска доблест от фонд "Чарлз Мозер"

Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

 • студентът да се обучава в програма към департамент "Политически науки";
 • среден успех над 5.50;
 • кандидатите за магистърска стипендия да са завършили бакалавърската си степен в НБУ;
 • активна гражданска и университетска ангажираност (участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи).

Размер на стипендията :

 • две пълни семестриални такси за бакалавърски програми;
 • три пълни семестриални такси за магистърска програма.

Продължителност на стипендията:

 • за бакалавърски програми: 2 семестъра (3-ти и 4-ти курс);
 • за магистърска програма: 3 семестъра 

Процедура за присъждане :

Кандидатстване:

 • срок 15 - 30 октомври;
 • документи: обща справка , мотивационно писмо.

Класиране:

Осъществява се в комисия в състав: Председател - г-жа Анастасия Мозер и членове: зам.-ректор на научноизследователската и междуанродна дейност, ръководител на департамент "Политически науки" и двама преподаватели от департамента.

Присъждане:

 • срок: 01 - 05 октомври;
 • оповестяване: 05 - 10 октомври.