ДепартаментПолитически науки

и.д. Ръководител на департамента

 

Гл. ас. д-р Иван Начев  

Гл. ас. д-р Иван Начев

 

Иван Начев е български политолог, експерт по политическа интеграция на Европейския съюз.


Завършва политология във Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Дипломната му работа е в областта на конституционното основополагане и регулиране на политическия живот. Има второ висше образование по културология. Специализира европейска интеграция в Центъра за европейски изследвания и в Центъра за европейско управление на Университета в Нотингам, Великобритания. Докторската му дисертация е в областта на политическата интеграция на Република България в Европейския съюз.


От 1993 година е преподавател в Нов български университет. Интересите му са в областта на политическата теория и практика, европейските интеграционни теории, стратегии и политически практики.


Експерт в областта на политическата интеграция на Европейския съюз, по въпросите на свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз, интеграцията на България в него, консултант по процесите на усвояване на предприсъединителните инструменти и усвояването на средства по оперативните програми на Република България.


Бил е директор на единственото в България списание за политически анализи и прогнози „Български наблюдател“.


Член е на: Българската асоциация по политически науки, Института по публични политики и партньорство, Асоциацията за европейски изследвания (ECSA) и на Екип Европа към Европейската комисия.


Иван Начев има редица публикации в областта на политическата интеграция на Европейския съюз, изследването на политическите елити и развитието на креативните икономики на страните – членки на ЕС, на български, английски, френски и турски език.

 

 

За контакт:

корпус 2, офис 602

тел.: 02/8110 622; в. 26022

е-mail: ivannachevbg@abv.bg