facebook

ДепартаментПолитически науки

Конкурси

академична длъжност доцент, ДВ бр. 41 от 18.05.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/18.05.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Евелина Радославова Стайкова-Милева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.10.2021 / 13:00
 • Зала
  20

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент на 1/2 щат, ДВ бр. 64/03.08.2018 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент на 1/2 щат, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/03.08.2018 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Петър Николаев Николов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.01.2019 / 17:00
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката, втори корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ 35 от 15.05.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (миграционна политика). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 35/15.05.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Анна Славчева Кръстева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.09.2015 / 13:00
 • Зала
  407, І-ви корпус

Прикачени файлове