ДепартаментПолитически науки

Конкурси

Академична длъжност доцент на 1/2 щат, ДВ бр. 64/03.08.2018 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент на 1/2 щат, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/03.08.2018 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
-

  • Зала
    -
Академична длъжност професор, ДВ 35 от 15.05.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (миграционна политика). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 35/15.05.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Анна Славчева Кръстева

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    28.09.2015 / 13:00
  • Зала
    407, І-ви корпус

Прикачени файлове