facebook

ДепартаментПолитически науки

Щатни

проф. д.н. Антоний Тодоров

проф. д.н. Антоний Тодоров

проф. д-р Евгений Дайнов

проф. д-р Евгений Дайнов

доц. д-р Евелина Стайкова

доц. д-р Евелина Стайкова

доц. д-р Петър Николов

доц. д-р Петър Николов

гл. ас. д-р Вероника Азарова

гл. ас. д-р Вероника Азарова

гл. ас. д-р Георги Проданов

гл. ас. д-р Георги Проданов

гл. ас. д-р Живко Минков

гл. ас. д-р Живко Минков

гл. ас. д-р Иван Начев

гл. ас. д-р Иван Начев

гл. ас. д-р Ирена Тодорова

гл. ас. д-р Ирена Тодорова

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

гл. ас. д-р Кирил Аврамов

гл. ас. д-р Кирил Аврамов

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

гл. ас. д-р Любомир Стефанов