facebook

ДепартаментПолитически науки

Съвет на департамента (приемно време)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА

ЕСЕНЕН СЕМЕСТЪР

2022/2023

 

 

проф. Антоний Тодоров, д.н.

 

Вторник 14:30-16:00 602 II Корпус
Сряда 11:30-13:00 602 II Корпус

 

 

antony.todorov@gmail.com

 

 

 

 

 

проф. Евгений Дайнов

 

 

Сряда 11:20-14:40 204 II Корпус

 

eugen@abv.bg

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Евелина Стайкова

 

Сряда 13:00-15:00 601 II Корпус
Четвъртък 11:30-13:30 601 II Корпус

 

 

 

 e_staikova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Вероника Азарова

 

Сряда 13:00-15:00 602 II 

Четвъртък 14:30-16:30 602 II

 

 

kunsttrans@yahoo.com

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Георги Проданов

 

Вторник 16:00-18:00 602 II Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 602
gprodanov@gmail.com 

 

 

gprodanov@nbu.bg

 

 

 

 

 

 

 д-р Илдико Отова

 

 

Понеделник 10:00-12:00 601 II 

Вторник 14:00-16:00 601 II

Петък 12:30-14:30 601 II

 

 

 ildiko.otova@gmail.com

 

 

 

   
 

гл. ас. д-р Живко Минков

 

Понеделник 10:00-11:00 601 II Корпус
Понеделник 16:15-17:30 601 II Корпус
Четвъртък 15:00-16:00 601 II Корпус
Четвъртък 18:00-19:30 601 II Корпус

 

 

 jminkov@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Иван Начев

 

Вторник 13:00-15:00 602 II Корпус
Сряда 11:00-13:00 602 II Корпус

 

 

 inachev@nbu.bg

 

 

 

 

 

 гл. ас. д-р Ирена Тодорова

 

 

Вторник 11:00-13:00 602 II Корпус

Четвъртък 14:00-16:00 602 II Корпус

 

 itodorova@nbu.bg

 

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

 

Вторник 9:30-11:00 602 II Корпус
Четвъртък 9:30-11:00 602 II Корпус
Сряда 16:30-17:30  Онлайн

 

 

 khristova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

 

Вторник 12:30-14:30 204 I Корпус

Четвъртък 12:30-14:30 204 I Корпус

 

 

 lyubos@gmail.com

 

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Петя Георгиева

 

Вторник 11:15-13:15 601 II Корпус
Сряда 10:00-12:00 601 II Корпус 

 

 

 pgeorgieva@nbu.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Петър Николов

 

 

pnikolov@nbu.bg