ДепартаментПолитически науки

Съвет на департамента (приемно време)

Приемно време през есенен семестър 2017/2018 г.

 

проф. Анна Кръстева

Вторник 9.00 - 11:00

Четвъртък 12:30 – 14:35

e-maianna.krasteva@gmail.com

 

проф. Антоний Тодоров, д.н. 

Понеделник 14:30-16:00

Вторник 14:30-16:00

Четвъртък 11:30-13:00

e-mail: antony.todorov@gmail.com

 

проф.  Евгений Дайнов

Вторник: 11.00 - 13.00

Сряда: 11.00 - 13.00

e-mail: edainov@csp-sofia.org 

 

 доц. д-р Антоний Гълъбов 

Вторник 13:00 – 16:00

Четвъртък 11:30 – 14:30

e-mail: agalabov@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Вероника Азарова

Вторник 13:00 – 14:40

Четвъртък 14:40- 16:10

email: kunsttrans@yahoo.com

 

гл. ас. д-р Георги Проданов

Вторник: 14:00- 16:00

Сряда: 17:30- 19:30

Четвъртък: 14:40- 16:00

e-mail: gprodanov@nbu.bg

 

доц. д-р Маргарита Шивергева

Сряда: 11:30 - 13:30

Четвъртък: 11:30 – 13:00

e-mailmshivergueva@nbu.bg

 

доц. д-р Момчил Баджаков

Сряда: 13.00 - 16.00

Четвъртък: 11.30 - 13.00

e-mail: mdb@nbu.bg

 

доц. д-р Соня Хинкова

Понеделник 15:00-18:00

Вторник 13.30-14.30

e-mail: shinkova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Евелина Стайкова

Вторник 10:30- 12:30

Сряда 15:00-17:00

Петък 10:30-12:30

 e-mail: e_staikova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Живко Минков

e-mailjminkov@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Иван Начев

Вторник: 16.00 - 18.00

Сряда: 15:00 - 16.30

 e-mail: inachev@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Ирена Тодорова

Вторник: 11:00 - 13:00

Четвъртък: 12:00 - 14:00 

e-mail: itodorova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

Вторник 11.15-12.45

Четвърнък 15.00-17.30

е-mail: khristova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Кирил Аврамов

Понеделник: 14:00 - 16:00

Вторник: 14:00 - 16:00 

e-mail: kiril.avramov@gmail.com

 

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

Сряда: 13:00 - 14:30

Четвъртък: 13:00 – 14:30

 e-mail: lyubos@gmail.com

 

 гл. ас. д-р Петя Георгиева

Вторник - 12.00 -14.00 

Четвъртък - 14.00 - 16.00 

e-mail: pgeorgieva@nbu.bg