facebook

ДепартаментПолитически науки

Съвет на департамента (приемно време)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА

ЕСЕНЕН СЕМЕСТЪР

2021/2022

 

 

проф. Антоний Тодоров, д.н.

Понеделник: 9:40-11:10

Вторник: 11:20-12:50

 

 

antony.todorov@gmail.com

 

 

 

 

 

проф. Евгений Дайнов

 

 

eugen@abv.bg

 

 

 

 

 

доц. д-р Антоний Гълъбов

Понеделник 09:45 - 11:15

Сряда 15:30 – 18:00

 

 

agalabov@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Вероника Азарова

 

 

kunsttrans@yahoo.com

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Георги Проданов

Сряда 14:15 - 16:15

Четвъртък 13:00 - 15:00

 

 

gprodanov@nbu.bg

 

 

 

 

 

доц. д-р Момчил Баджаков

Сряда 13:00 – 15:00

Четвъртък 11:00 – 13:00

 

 

mdb@nbu.bg

 

 

 

 

 

доц. д-р Евелина Стайкова

Понеделник 14:00 - 16:00

Четвъртък 11:30 – 13:30

 

 

e_staikova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Живко Минков

 

 

jminkov@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Иван Начев

Вторник 11:00-13:00

Петък 13:00-16:00

 

 

inachev@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Ирена Тодорова

Понеделник 11:30 – 13:30

Четвъртък 11:30 – 13:30

 

 

itodorova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

 

 

khristova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

Вторник 11:00 – 13:00

Четвъртък 12:30 - 14:30

 

 

lyubos@gmail.com

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Петя Георгиева

Понеделник, 12:00-14:00

Четвъртък, 9:15 -11:15

 

 

pgeorgieva@nbu.bg

 

 

 

 

 

доц. д-р Петър Николов

 

 

pnikolov@nbu.bg