facebook

ДепартаментПолитически науки

Съвет на департамента (приемно време)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА

ЕСЕНЕН СЕМЕСТЪР

2022/2023

 

 

проф. Антоний Тодоров, д.н.

 Понеделник 13:00-14:30 602, к.2

Четвъртък 13:00-14:30 602, к.2

 

 

 

antony.todorov@gmail.com

 

 

 

 

 

проф. Евгений Дайнов

 

 

Вторник 12:00-14:00 204, к.2

 

eugen@abv.bg

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Евелина Стайкова

 Понеделник 09:30-11:30 601, к.2

Сряда 11:30-13:30 601, к.2

 

 

 

 

 e_staikova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Вероника Азарова

 Понеделник 13:30- 15:30 601, к.2

Сряда 13:30- 15:30 601, к.2

 

 

 

kunsttrans@yahoo.com

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Георги Проданов

 

 

 

 

gprodanov@nbu.bg

 

 

 

 

 

 

 д-р Илдико Отова

Вторник 14:00-16:00 601, к.2

Сряда 11:30-12:30 601, к.2

Сряда 15:00-16:00 601, к.2

Четвъртък 12:30-14:30 601, к.2

 

 

 

 

 

 ildiko.otova@gmail.com

 

 

 

   
 

гл. ас. д-р Живко Минков

 Вторник 09:30-11:00 601, к.2

Вторник 13:00-14:30 601, к.2

Сряда 13:30-14:30 601, к.2

 

 

 

 jminkov@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Иван Начев

 Вторник 16:00- 18:00 602, к.2

Сряда 16:00-18:00 602, к.2

 

 

 

 inachev@nbu.bg

 

 

 

 

 

 гл. ас. д-р Ирена Тодорова

 

 

 

 

 itodorova@nbu.bg

 

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

Понеделник 08:00-09:30  602, к.2

Сряда 16:45-17:45 602, к.2

 

 

 

 khristova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

 Вторник 13:00-15:00 204, к.2

Четвъртък 14:30-16:30 204, к.2

 

 

 

 lyubos@gmail.com

 

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Петя Георгиева

 Понеделник 12:30-14:30, 602 к.2

Четвъртък 12:30-14:30, 602 к.2

 

 

 

 pgeorgieva@nbu.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Петър Николов

 

 

pnikolov@nbu.bg