ДепартаментПолитически науки

Съвет на департамента (приемно време)

Приемно време през есенен семестър 2018/2019 г.

 

проф. Анна Кръстева

Вторник 14:30 - 16:30

Четвъртък 16:00 - 18:00

e-maianna.krasteva@gmail.com

 

проф. Антоний Тодоров, д.н. 

Понеделник 12:30 -14:30
Четвъртък 14:30 - 16:30

e-mail: antony.todorov@gmail.com

 

проф.  Евгений Дайнов

Вторник: 14.30 - 16.00

e-mail: edainov@csp-sofia.org 

 

 доц. д-р Антоний Гълъбов 

Вторник 16:00 – 18:00

Четвъртък 16:30 – 18:00

e-mail: agalabov@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Вероника Азарова

вторник: 16:00 - 18:00

четвъртъ: 10:00 - 12:00

email: kunsttrans@yahoo.com

 

гл. ас. д-р Георги Проданов

Понеделник: 16:00 - 18:00

Вторник: 14:00- 16:30

Сряда: 17:30- 19:00

e-mail: gprodanov@nbu.bg

 

доц. д-р Маргарита Шивергева

Понеделник: 14:30 - 15:30

Сряда: 11:00 - 12:30

e-mailmshivergueva@nbu.bg

 

доц. д-р Момчил Баджаков

Понеделник: 16.30 - 18.30

Четвъртък: 16.00 - 18.00

e-mail: mdb@nbu.bg

 

доц. д-р Соня Хинкова

Понеделник 17:00-18:00

Вторник 15:00-18:00

e-mail: shinkova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Евелина Стайкова

няма приемно време през пролетния семестър  

 e-mail: e_staikova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Живко Минков

Понеделник 13:00-14:00

Четвъртък 11:30 - 13:30

e-mailjminkov@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Иван Начев

Понеделник: 15:00 - 18:00

Вторник: 15:00 - 16:00

 e-mail: inachev@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Ирена Тодорова

 Вторник: 13:00 - 14:30

e-mail: itodorova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

Вторник: 13:00 - 15:30

Сряда: 15:00 - 17:30

е-mail: khristova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Кирил Аврамов

няма приемно време през пролетния семестър  

e-mail: kiril.avramov@gmail.com

 

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

Вторник: 14:30 - 17:00

Четвъртък: 13:00 – 14:30

Петък: 09:00 - 11:00

 e-mail: lyubos@gmail.com

 

 гл. ас. д-р Петя Георгиева

Понеделник: 14:00 - 16:00

Сряда: 12:00 - 14:00 

e-mail: pgeorgieva@nbu.bg

 

 гл. ас. д-р Петър Николов

Понеделник: 14:30 - 16:00

e-mail: pnikolov@nbu.bg