facebook

ДепартаментПолитически науки

Център за изследване на страните от постсъветското пространство „ПЕРСПЕКТИВА“

„Перспектива“ е първият академичен център в България, който разполага с екип и експертиза за изследвания на постсъветското пространство. А „перспектива“ е дума, ясна на всички езици и особено разпознаваема в научната терминология в страните от постсъветското пространство. 

 

Целта на център „Перспектива“ е да изведе темата със страните от постсъветското пространство в България на високо академично и изследователско ниво. Мисията на центъра формиране на независима изследователска гледна точка за по-добро разбиране на социално-политическите и икономически динамики в постсъветското пространство и популяризиране на НБУ като изследователски университет. Център „Перспектива“ прилага мултидисциплинарен подход, сътрудничество с международни партньори и активно включване на студенти и млади учени, включително и като предоставя възможности за престой по програма „Еразъм“ и участие в общи проекти.

 

Основни дейности:

 • Академични изследвания с интердисциплинарен характер;
 • Провеждане на изследователска и консултантска дейност от студенти, докторанти, преподаватели и експерти;
 • Организиране на изследвания, свързани с обучението на студенти и докторанти;
 • Организиране на публични събития, семинари, конференции и издателска дейност.

 

Основни задачи:

 • Изследвания на политическите и икономическите процеси в страните от постсъветското пространство;
 • Анализи на ролята на България, ЕС и други геополитически фактори в региона;
 • Изследвания на хибридните войни, новите конфликти, интеграционните и дезинтеграционните процеси в региона;
 • Изготвяне на прогностични сценарии за бъдещето на постсъветското пространство;
 • Създаване на международна експертна мрежа, обединяваща изследователи и анализатори с разнообразен професионален опит, в това число и от държавите от постсъветското пространство;
 • Сътрудничество с международни и регионални организации и университети.

 

Състав:

 • Директор: гл. ас. д-р Георги Проданов
 • Председател на научния съвет: доц. Владислав Димитров, Киевски университет „Т. Шевченко“ и НБУ
 • Технически сътрудник: Емила-Лилия Петрова
 • Контакти: www.perspektivaeu.org

+359 878 957770, research@perspektivaeu.org

 

Консултативен съвет: проф. д-р Антоний Тодоров, проф. Евгений Дайнов, доц. Евелина Стайкова, ръководител на департамента, Христо Панчугов, проф. Михаил Станчев (Харковски университет „В. Каразин“), Здравко Здравков, специалист в сферата на международната сигурност, Даниел Стефанов, специалист по избори и избирателни системи.