facebook

ДепартаментПолитически науки

Данни за контакт

Можете да се свържете с редакцията на следните адреси:

hybridconflict@nbu.bg

или

hybridconflict@phls.uni-sofia.bg