facebook

ДепартаментПолитически науки

Aкадемичен семинар "ЕВРОПЕЙСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024: КАМПАНИИ, МОБИЛИЗАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ"

parks_184x250_fit_478b24840a

Aкадемичен семинар "ЕВРОПЕЙСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024: КАМПАНИИ, МОБИЛИЗАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ"

департамент „Политически науки“

Научни и учебни издания

Организатори:
Департамент „Политически науки“

 

Участници:
щатни и хонорувани преподаватели от департамент „Политически науки“ и членове на политологичната асоциация

 

Семинарът Европейски и парламентарни избори 2024: кампании, мобилизации, перспективи се вписва в традициите на департамент „Политически науки“ на НБУ да стимулира академичния дебат по теми, свързани с провеждането на избори в България в множество контексти. Семинарът има амбицията да провокира интереса на широк кръг участници – експерти на полето на политическите науки, международните отношения, европейските изследвания, социологията и философията, медиите и масовите комуникации и др.

 

Семинарът ще се проведе на 13 юни от 13.00 ч. в зала 607 на II корпус, Нов български университет, бул. Монтевидео 21

Участниците, които не могат да присъстват на мястото на събитието могат да използват следната интернет връзка за виртуално участие:

 

ЕВРОПЕЙСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024

Thursday, June 13 · 1:00 – 3:00pm

Time zone: Europe/Sofia

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/yfj-baxu-syi

 

Прикачени файлове