facebook

ДепартаментПолитически науки

ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ И КРИЗИ“

1844285-copy-678x410-crop-478b24840a_184x250_fit_478b24840a

ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ И КРИЗИ“

департамент „Политически науки“

Научни и учебни издания

Научната конференция си поставя за цел да предостави формат за академичен дебат по теми, свързани с предизвикателствата пред съвременния парламентаризъм в множество контексти:

  • 30 години демократична конституция: предизвикателства пред Българския парламентаризъм;
  • 15 години членство на България в ЕС и приносът на българския парламентарен модел;
  • Парламентаризмът в контекста на кризите (геополитически, икономически, Covid 19);
  • Пропаганда и парламентаризъм: криза на представителството или представителство на кризите?

Научната конференция има амбицията да провокира интереса на широк кръг участници – експерти на полето на политическите науки, международните отношения, европейските изследвания, социологията и философията, медии и масови комуникации и др.

 


Организатори:
Българска асоциация по политически науки
департамент „Политически науки“


Участници:
проф. д-р Румяна Коларова, СУ
проф. Антоний Тодоров, д.п.н, НБУ
проф. Георги Л. Манолов, д.п.н, Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив
доц. д-р Албена Танева, СУ
доц. д-р Мария Бакалова, УНСС
доц. д-р Светослав Малинов, СУ
доц. д-р Симеон Асенов, УНСС
доц. д-р Антоний Гълъбов, НБУ
доц. д-р Евелина Стайкова, НБУ
гл. ас- д-р Георги Проданов, НБУ
гл. ас. д-р Андрей Велчев, ПУ
гл. ас. д-р Гергана Радойкова, СУ
гл. ас. д-р Деница Хинкова, СУ
гл. ас. д-р Страхил Делийски, СУ
гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева, НБУ
гл. ас. д-р Любомир Стефанов, НБУ
ас. д-р Катина Йонева, БАН
Антони Герасимов (докторант) ПУ

Прикачени файлове