facebook

ДепартаментПолитически науки

МЕСТА НА ПАМЕТ

mestanapamet_184x250_fit_478b24840a

МЕСТА НА ПАМЕТ

департамент „Политически науки“

Научни и учебни издания

Организатори:

Департамент "Политически науки",

Департамент "Национална и междуанродна сигурност"

 

Участници:

Студенти и преподаватели от НБУ

 

Интердисциплинарен пътуващ семинар, който ще разкаже истории чрез писмени разкази, видеа и снимки от близо и далеч, познати и непознати, за нашата обща споделена памет. Семинарът ще даде възможност на участниците да посетят символни места в България, Сърбия и Гърция, които са съхранили стотици човешки истории, символи на  Европейската травматична памет.