facebook

ДепартаментПолитически науки

Aнгел Трайков (2009)

Aнгел Трайков (2009)

Aнгел Трендафилов Трайков е на 24г. През 2005 завършва средното си образование  с отличен успех в 33-та Eзикова гимназия " Света София" в гр. София, частен ученик в 1-ва английска гимназия .
Следва няколко годишен престой във Франция, по време на kойто изучава право в Университет "Пантеон Асас" . Член e на Управителния съвет на  българските студенти във Франция.
 През  2008г. e студент в програма “Политически науки на френски език” като взема две години  в една. В момента сe oбучава паралелно в 3 и 4 година нa същата специалност в  НБУ, модул “Международни отношения”. Член е на клуб "Франкофони" - един от най-дейните в НБУ.   През 2007година, участва в летен  университет на правна тематика.
Владее английски и френски и за в бъдеще възнамерява да изучава руски език. Успешно съчетава обучението си в Нов български университет с професионалното си развитие. В момента е част от екипа на Френския културен институт в гр. София.