facebook

ДепартаментПолитически науки

Диляна Калугерова (2012)

Диляна Калугерова (2012)

Диляна Калугерова е на 24 г. и е студент в МП „Европейско управление“ към Департамент „Политически науки“ на НБУ. През 2007 г. тя завършва средното си образование -природоматематически профил с разширено изучаване на информационни технологии и английски език  - в 74 СОУ „Гоце Делчев“ в гр. София с пълно отличие. През 2005 и 2006 г. Диляна участва в проект на Дружество на ООН в България по превенция на ранното отпадане на деца от училища и програма „Деца в риск“, а в края на 2006 г. участва и в национален модел на ООН в изпълнение на цел 2 – „Подобряване на качеството на основното и средното образование“. След завършването си тя се насочва към БП „Политически науки“ на НБУ със специализация „Европеистика“, което бързо се превръща в нейна тясна насоченост. От началото на 2012 г. е член на Младежки екип Европа към Представителството на Европейската комисия в България, което е инициатива, основана на доброволчеството и студентската активност и благодарение на която тя посещава европейсктие институции в Брюксел. Диляна участва в различни събития, кръгли маси и семинари като първото национално студентско състезание през 2011 г. и студентския семинар на Института за икономическа политика под наслов „Paving youth’s way“ през есента на 2012 г. Владее отлично писмено и говоримо английски език и основно ниво на испански език.
Една мотивирана и комукативна личност, която не се страхува да опитва нови неща и непрекъснато да поставя на изпитание своите умения с нови предизвикателства. Нейн девиз е „Кой, ако не аз и кога, ако не сега“.