facebook

ДепартаментПолитически науки

Елица Узунова (2013)

Елица Узунова (2013)

Елица Узунова е на 23 години, студент в магистърска програма "Европейско управление". Бакалавър по „Политически науки”. Дипломира се със защита на бакалавърска теза на тема "Жените в българската политика след 2001 г.: образи и кариери".  Средното си образование завършва в ПМГ "Св. Климент Охридски" гр. Силистра, с профил информационни технологии. Владее английски език, а в момента изучава гръцки.
Участва активно в организирането и провеждането на всички събития на департамент "Политически науки", както и в инициативи, организирани от Националния младежки форум. Основните й интереси са в областта на политиките за равнопоставност на половете и политики за младежта.