facebook

ДепартаментПолитически науки

Евелина Стайкова (2007)

Евелина Стайкова (2007)

Евелина Стайкова е на 22 години, когато става стипендиант на фонда „Чарл Мозер”. През 2004 г. завършва средното си образование в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Същата година е приета за студент в НБУ – в бакалавърска програма “Политическа социология”. За висок успех е отличена с пълна двегодишна академична стипендия по програма HESP. От 2005 г. е секретар на студентски клуб “Нова дипломация”, а в периода 2005-2007 г. година заема поста “Връзки с обществеността” на Студентския съвет на НБУ. За дейността си в Студентски съвет през 2007 г. получава грамота за развитие на обществено полезна дейност в полза на НБУ. Завършва бакалавърдската си програма през 2007 г. по индивидуален ускорен план, продължава с магистърска програма „Политически мениджъмнт и публични политики” в НБУ, а след това печели и редовна докторантура със стипендия на НБУ. През 2013 година защитава докторска дисертация на тема „МИГРАЦИЯТА И НОВИТЕ ГРАНИЦИ НА ГРАЖДАНСТВОТО: България в съвременния европейски контекст”. От 2013 г. е преподавател в департамента по Политически науки. Координатор е на CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания). Нейните преподавателски и научни интереси включват теми свързани с миграция, етническа принадлежност, е-демокрация. Евелина Стайкова има опит в координиране и участие в различни проекти в сферите на анализ на качеството на демокрацията,интеграцията на мигрантите и малцинствата, както и развитието на градски политики. Автор е на множество статии, публикувани в български и чуждестранни издания.