facebook

ДепартаментПолитически науки

Георги Мичев (2008)

Георги Мичев (2008)

Георги Мичев е на 23 години. През 2004 г. завършва средното си образование в хуманитарна гимназия в град Плевен с отличен успех. През същата година кандидатства единствено в НБУ и  става студент по Политически науки. След първата година от следването си е удостоен с академична стипендия по програма HESP  за отличен успех за срок от две години и впоследствие я спечелва за трета поредна година. От 2004 г. до днес е участвал в подготовката на  множество студентски, младежки и научни инициативи и конференции в България и чужбина. Акценти в активността му през 2008 г. са: международно обучение по политика в Гърция през (м. март); спечелен конкурс за есе на Дипломатичесия институт и Главна дирекция “Публична дипломация” на НАТО (м. април); участие в ежегодната международна конференция по международно публично право в Гърция (м. септември); участие в пленарната сесия на Комитета на регионите (м. ноември), като това представлява само малка част от многоликата му младежка, студентска, гражданска и научна ангажираност. Член е на Студентски съвет на НБУ през двата му мандата - 2005/2007 и 2007/2009, заема постовете - асистент по международната дейност и отговорник “Връзки с институциите”. Член е на студентски клуб “Нова дипломация” и е негов зам.-председател от януари 2008 г. През академичната 2008/2009 година записва в НБУ две магистърски програми - “Дипломация и международни отношения” и “Национална и международна сигурност”. Проявява задълбочени интереси в областта на българската вътрешна и външна политика още от началото на следването си. От 2004 г. досега активно наблюдава дейността на различни политически сили  и участва в публични и академични дискусии, които изграждат неговата подготовка като добър експерт в сферата на политологията и дипломацията. Неговият девиз е “Мисли бързо – прави всичко перфектно”.