facebook

ДепартаментПолитически науки

Христина Йосифова (2009)

Христина Йосифова (2009)

Христина Йосифова на 23 години. През 2005 г. завършва софийската езикова гимназия 18-то СОУ „Уилям Гладстон” в природоматематическа паралелка с разширено изучаване на френски език. Същата година е приета в програма  „Политически науки на френски език” в НБУ. По настоящем е дипломански семестър и подготвя бакалавърска теза на тема „Образът на Япония в съвременното българско общество”. В края на 2008 г. и началото на 2009 г. провежда два стажа в правителствения и не правителствения сектор, съответно шестмесечен стаж в Дирекция ‘Европейска интеграция и международно сътрудничество” в Министерство на образованието и едномесечен стаж в НПО „Прозрачност без граници”. Владее френски и английски език. Проявява интерес към източните езици и следващия език, които смята да изучава е персийският.
В момента е студент в магистръска програма „Политически мениджмънт и публични политики” в НБУ.