facebook

ДепартаментПолитически науки

Илдико Отова (2008)

Илдико Отова (2008)

Илдико Отова е на 27 години. През 2000 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”. Година по-късно е приета в бакалавърска програма “Политически науки на френски език” в НБУ. След като защитава бакалавърска теза на тема „Съвременният български национализъм: ВМРО”, продължава обучението си в магистърска програма “Дипломация и международни отношения”. През 2007 г. защитава магистърска теза на тема „Миграции на българските турци: от принудителна към икономическа и образователна”. През периода на своето обучение участва в редица конференции и международни семинари в Сорбоната, Свободния университет в Брюксел, Университета в Антверпен, Болонския университет, Университета Боазичи, Турция. От 2008 г. е редовен докторант по Политология. Темата, по която работи, е „Миграция, интеграция, човешки права – сравнителен анализ на политики на стари и нови членки на ЕС”. Едновременно с обучението си активно участва в редица младежки инициативи. Съорганизатор е на поредицата дебати „Младите и политиката” и е съставител на издадения през 2007 г. сборник със същото заглавие. Член на Управителния съвет на „Франкофонски клуб за развитие”. Ръководител за България на проекта „Гимназисти – европейски граждани”. Работи с българския клон на френското електронно издание Курие де Балкан. В навечерието на членството на България в ЕС е асистент на аташето по институционално сътрудничество във Посолството на Република Франция в София. От март 2008 г. работи в Звеното за алтернативни политики, анализи и действия към Администрацията на Президента на Република България. Свободното си време посвещава на конен спорт, пътувания и интересни книги.