facebook

ДепартаментПолитически науки

Кузман Илиев (2008)

Кузман Илиев (2008)

Кузман Илиев е на 21 години. Завършва 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” в град София с отличен успех, след което още същата година е приет в бакалавърска програма “Политически науки на френски език” в НБУ. По-късно профилира модул „Европеистика”. Владее на високо ниво френски и английски език и на работно ниво – испански език. Участва дейно в изграждането и налагането на най-активния клуб в рамките на НБУ – Студентски клуб „Франкофони”, като  в момента е член на УС и зам.-председател на клуба.  Участва в множество граждански и студентски инициативи, съорганизатор е на конференции и на международни научни проекти, сред които са:  международната конференция “Европейски срещи на  големите метрополии - кризата на съвместния живот” с участието на български и чуждестранни лектори и експерти; представител на студентите от НБУ и на департамент “Политически науки” на пресконференция за журналисти в БТА; участник от името на НБУ в радиопредаване по националното радио “Христо Ботев” на тема “Младите в политиката”; представител на НБУ и франкофонския филиер в 21-вата европейска  Парламентарна Асамблея на франкофоните, протекла в Народното събрание (София, 05-08.11.2008 г.); студентски представител в работната група  към Министерство на образованието и науката по оценяването и акредитацията на  СУ ”Климент Охридски” и Американския университет в Благоевград. В професионален план има амбиция за развитие на научно-преподавателска дейност в областта на политическите науки.