facebook

ДепартаментПолитически науки

Нели Ганева (2007)

Нели Ганева (2007)

Нели  Ганева е на 22 години. През 2004 г. завършва гимназия с преподаване на западни езици “Захарий Стоянов” в град Сливен, където изучава като първи език – френски език, и втори - английски език. В първите години на средното си образование приравнява и английския си език на ниво подготвителен клас. В момента е студент в бакалавърска програма “Политически науки” в Нов български университет, модул “Международни отношения”. Проявява интерес към областта на връзки с обществеността, поради което специализира PR в НБУ. Има интерес и в областта на сигурността, така че смята да съчетае две магистратури, обединяващи интересите й. Както повечето студенти в първите години от висшето си образование изучава чужд език – италиански. Езиците за нея са онова, което съчетава полезното с приятното. 
      Член е на клуб “Нова Дипломация”. Стипендиант за отличен успех на Нов български университет през академичната 2006/2007 година.
      Няма девиз. Твърди, че животът е твърде  кратък, но достатъчно разнообразен, за да бъде определян или ръководен от някаква максима.