facebook

ДепартаментПолитически науки

Ванина Нинова (2021)

Ванина Нинова (2021)

Ванина Нинова е студентка четвърта година в бакалавърската програма „Международна политика на френски език“ в Нов български университет. По време на обучението си в департамент „Политически науки“ развива интересите си към миграцията, политиките на Европейския съюз, дипломацията и международните конфликти. През 2020 г. провежда двумесечен стаж в Европейския парламент и тримесечен стаж в Дипломатическия институт към министъра на външните работи. Ванина е младши изследовател в два проекта в областта на миграцията по Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“, изпълнявани от CERMES (Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания). Ванина членува в Сдружение „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“ и е координатор на проекта “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”, изпълняван от сдружението. Сътрудник е във Франкофонския център за академични постижения в Нов български университет и е член на студентската изследователска група на НБУ в рамките на европейската инициатива „Алианс на европейските реформаторски университети“. Освен работата по проекти, Ванина участва активно в международни обучения като: Междукултурен семинар за журналисти „Медиен инкубатор“; Лятно училище по права на бежанци и миграция с фокус върху предизвикателства по време на пандемия; Младежка конференция „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата“. През 2021 г. Ванина става лауреат в конкурса „Франкофонски кариери“, организиран от Университетската агенция на Франкофонията (УАФ/AUF).