facebook

ДепартаментПолитически науки

доц. д-р Петър Николов

доц. д-р Петър НиколовДепартамент: Политически науки

Телефон: -

E-mail: pnikolov@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:Публикации:

Основи и принципи на българското консервативно светоусещане през втората половина на XIX в. – В: сп. Разум, Г. III (2004), бр. 1 (07).
Българското православие – между консервативното начало и либералните експерименти. – В: сп. Християнство и култура, Г. III (2004), бр. 4 (12).
В търсене на българската идентичност. Възможно ли е едно ново „ойкумене”? – В: сп. Християнство и култура, Г. VII (2008), бр. 4 (27).
Още за произхода на последната средновековна българска царска династия. – В: Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа. Юбилеен сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. С., 2009.