facebook

ДепартаментПолитически науки

гл. ас. д-р Георги Проданов

гл. ас. д-р Георги ПродановДепартамент: Политически науки

Телефон: 0878 957 770

E-mail: gprodanov@gmail.com

Приемно време: Б1 - Електронна поща: gprodanov@gmail.com; Б2 - Vi Онлайн, Б2 - Viber / Tелефон: 0878957770 ОнлайнПрофесионална автобиография:

Асистент (2009) и Главен асистент (2010) в Нов Български Университет.
Доктор по политология (2008).
Хоноруван асистент в департамент Политически науки на Нов Български Университет (2005-2009).
Хоноруван асистент в катедра Политология на СУ "Св. Климент Охридски"(2004-2007).
Специализирал при проф. Джералд Шнайдер в Университета в град Констанц, Германия (2006г.)
Стипендиант на фондация “Сасакава”(2003)в катедра “Политология” на СУ с докторантура: “Генезис на българския политически елит: 1990–2002”.
Магистърска степен по политология в СУ "Св. Климент Охридски" с дипломна работа на тема “Изследване на мотивацията и очакванията за професионална реализация на студентите по политология в СУ”.


Публикации:

Проданов, Георги., Качество на демокрацията и качество на елитите. В: Канев, Добрин., Тодоров, Антоний., (съст.) Качество на демокрацията в България. София (2014), Изток-Запад.
Проданов, Георги., Правителства на Р България след 1989 (данни); Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. http://eprints.nbu.bg/1459/. (2012)
Проданов, Георги., Теории и изследвания на политическия елит. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. http://eprints.nbu.bg/1458/. (2012)
Проданов, Г., Генезисът на българския политически елит. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. http://eprints.nbu.bg/891/. (2011)
Проданов, Г., Подходи в изследванията на рекрутирането на елита. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. http://eprints.nbu.bg/892/. (2011)
Проданов, Г., Увод. Методологически аспекти на изследванията на политическите елити. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. http://eprints.nbu.bg/619/. (2010)
Проданов, Георги., Проблеми на генезиса и перспективи за развитие на българския политически елит. В: Сборник 20 години българска политология. София. (2006)
Проданов, Георги., Политически лидери и политически елит., В: Годишник на Сдружение на стипендиантите на Сасакава в България., София. (2006)
“Новият президент в Новото време”, в сборник “Етническите малцинства в Президентски избори 2001”., София. 2002