facebook

ДепартаментПолитически науки

гл. ас. д-р Ирена Тодорова

гл. ас. д-р Ирена ТодороваДепартамент: Политически науки

Телефон: -

E-mail: todorova.nbu@gmail.com

Приемно време: Вторник 14:30-16:00 602 II Корпус,Сряда 14:30-16:00 602 II КорпусПрофесионална автобиография:

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: политическите идеологии, политическите партии, политическите ценности и култури, културни политики, политически мениджмънт и комуникация.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: политическата антропология и политическата философия

Възможности за експертиза в областта на: анализ на национални и международни процеси (фокус ЕС и САЩ), политически идеологии и партии, избори и изборни практики, политически маркетинг, културни политики.

Преподавателски интереси в областта на: глобализацията и новите идеологии, американската политическа мисъл, политически ценности и нагласи.

Образование: бакалавър по политология на френски език, магистър по дипломация и международни отношения, доктор по политология - Нов български университет.

Членство в организации: Българска асоциация по политология, Международен съвет на музеите (ИКОМ)

Участие в национални и международни проекти: Е-гражданственост, Качество на демокрацията в България, Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

По-важни публикации:
Като безполезна Касандра: френският реакционен консерватизъм на XIX век
Прогресивната ера в американския политически консерватизъм. От възхода на Рузвелт до краха на Тафт.
Канцлерката и властта: историята на Ангела Меркел
Политика и култура: Българското архитектурно наследство като дневник на политическите трансформации на България

Монографии:
Политическият консерватизъм. От Бърк и Местр до Орбан и Тръмп. (в съавторство), София, Ciela, 2017
Публикации: