facebook

ДепартаментПолитически науки

гл. ас. д-р Живко Минков

гл. ас. д-р Живко МинковДепартамент: Политически науки

Телефон: +359 2 8110621

E-mail: jminkov@nbu.bg

Приемно време: Вторник 9:45-11:15 601 зала 2 корпус II Корпус,Вторник 13:00-14:30 601 зала 2 корпус II Корпус,Сряда 11:15-12:15 601 зала 2 корпус II КорпусПрофесионална автобиография:

АВТОБИОГРАФИЯ


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име МИНКОВ ЖИВКО МИЛКОВ

Телефон +359 2 8110601

E-mail jminkov@nbu.bg;

ТРУДОВ СТАЖ

от 2004
Нов Български университет, София 1618, Монтевидео 21, България
Научно-изследователска, преподавателска, административна
Щатен асистент към Департамент «Политически науки», Нов Български университет, администартивен директор на магистърска програма «Мениджмънт на образованието на възрастни» и бакалавърска програма «Политически науки»
Лектор в балакавърски и магистърски курсове, организационна дейност, свързана с протичане на обучителен процес, работа по проекти.

2000 – 2001 г.
“Блу експрес мейл", бул “Г.М. Димитров” 123.


1995 – 2003 г.
Българска национална телевизия, ул.” Санстефано” 29, София 1504, България
Преводач на граждански догово за дирекция “Сателитни програми”
Превод от немски език на документални и научно-популярни филми на Дойче веле и ЦДФ.

Юли 1999 – октомври 1999 г.
“Алама тур”, София 1504, България

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ

Нов български университет, Бакалавърски факултет

История на политическите идеи 19 – 20 в.
История на международните отношения 19 – 20 в.
Пазар на труда и европейски социален диалог
Съвременни международни проблеми


Курсове на чуж език:
История и култура на немскоезичните страни
Политически системи на немскоезичните страни
Публикации:

Minkov Zhivko

PUBLICATIONS LIST


1)Minkov, Zhivko., Die soziale Dimension der Eu-Integration am Beispiel Bulgariens, in „The European Union in 2005. Candidate countries perspectives“, Jean Monnet Doctoral Volume, Bulgarian European Community studies association (BECSA), Sofia 2005, p. 345 – 365.

2)Minkov, Zhivko, the implementation of the European social norms in the Bulgarian law and practice, in “International Relations” Volume 4/2001, p. 35- 42. (in Bulgarian).


3)Minkov Zhivko, Probleme der Transformation in der Sozialpolitik Bulgariens, in Todorova, C und Hoesch, E. (Hrsg.), Aus der Sudosteuropa - Forschung, Band 12/1999, „Sudosteuropa von der Krise zur Transformation“, Sudosteuropa – Gesellschaft, S. 41 – 45.