ДепартаментПолитически науки

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

гл. ас. д-р Катя Христова-ВълчеваДепартамент: Политически науки

Телефон: 81 10 621

E-mail: khristova@nbu.bg

Приемно време: -

Публикации:

Книги:
Hristova-Valtcheva, K. (еd.) (2009): NEW ACTORS IN A NEW ENVIRONMENT: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia, September 2009

Kolarova, R. and Hristova-Valtcheva, K. (eds.): CITIZENS' EUROPE? Reflections on the Implications of the Lisbon Treaty, BECSA, May 2008

Krasteva, A., Todorov, A., Hristova-Valtcheva, K. & Jetchev, G. (eds.) (2007): FRANCOPHONIE ET INTEGRATION EUROPEENNE, Nouvelle Universite Bulgare, Sofia, 2007,

Статии и глави от книги:

Христова-Вълчева, К. (2014) Правова държава и качество на демокрацията в България, в : Канев, Д. и Тодоров, А. (съст.)

Качество на демокрацията в България, Изток-Запад, София 2014;
Христова-Вълчева, К. и Тонева-Методиева, Л. (2014) Лобирането в България: интереси, влияние, политика, Асоциация „Прозрачност без граници“, София

Христова-Вълчева, К. (2013) Електронното правосъдие в България, в: Кръстева, А (съст.) 2013, Дигиталният гражданин, Издателство на НБУ, София

Hristova-Valtcheva, K. (2012) Bulgarien: Zivilgesellschaft, Verbande und Politik , pp. 75-101 in : Werner Reutter (Hrsg.), (2012) Verbande und Interessengroppen in den Landern des EU, Wiesbaden

Hristova-Valtcheva, K. (2011) Construire la citoyennete europeenne par l’initiative legislative des citoyens: limites de l’approche, dans : Rouet, G. (dir.) (2011): Citoyennetes et nationalites en Europe - Articulations et pratiques, L’Harmattan

Христова-Вълчева, К. (2010) Европеизация на българския парламент, в: Демокрацията в България през ХХI век, Велико Търново, 2010

Христова-Вълчева, К. (2010) Европейски измерения на първите редовни избори за Европейски парламент в България, в: Кръстева, А., Тодоров, А. (съст), Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски, София: НБУ, 2010

Hristova-Valtcheva, K. (2009) Adapting to the Diffused Power in a Multi-Level Governance System: Evidence from Bulgaria’s Third Sector, in: HRISTOVA-VALTCHEVA, Katia: NEW ACTORS IN A NEW ENVIRONMENT: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia, September 2009

Христова-Вълчева, К. (2008) Новите държави членки и първите Европейските избори, в: Кръстева, А., Стоицова, Т. (съст), Първа година Европейска България: избори и образи, София: НБУ, 2008

Hristova-Valtcheva, K. (2008) The European citizens’ initiative: Is a bottom-up process possible?, в: KOLAROVA, Rumyana, and HRISTOVA-VALTCHEVA, Katia (eds.): CITIZENS' EUROPE? Reflections on the Implications of the Lisbon Treaty, BECSA, May 2008,

Христова-Вълчева, К. (2007) Европейският модел на лобиране: представителство на интереси в ЕС, в: “Лобиране и лобистки практики”, Институт по икономическа политика, София 2007, стр. 68 – 81

Христова-Вълчева, К. (2007) Граждани, политически процес и гражданско общество в ЕС: преодоляване на демократичния дефицит, в: Захариева, Ю и Николов, К. (съст.) От Римските договори към бъдещето на разширения ЕС: конституция, гражданско участие, идентичности, БЕКСА, 2007

Hristova-Valtcheva, K. (2007) Integration europeenne et diversite linguistique, pp. 163-170 dans: KRASTEVA, Anna, TODOROV, Antony, HRISTOVA-VALTCHEVA, Katia & JETCHEV, Georgy (eds.) (2007): Francophonie et Integration europeenne, Nouvelle Universite Bulgare, Sofia, 2007, 248 p. (en francais)

Христова-Вълчева, К. (2006) Модел на стратегия за противодействие на политическата корупция в България, в: „Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие”; Асоциация “Прозрачност без граници”, София, 2006 .

Hristova-Valtcheva, K. (2004) Parliamentary Institutions in EU Constitution Building and in Post-Communist State Building in Southeastern Europe, в: Constitution-building in the enlarged EU, European Institute of Romania, 2004, p. 71 – 82

Христова-Вълчева, К. (2004) Общественото мнение в разширения Европейски съюз: да не се боим от разнообразието, в: Европейският съюз след 1 май 2004: има ли шок от рзширяването?, Българска асоциация за изследвания на Европейската общност, София, 2004, ISBN 954-9543-04-08, стр. 310 – 315

Христова-Вълчева, К. (2003) Каква роля за националните парламенти - опит за равносметка в: Дебатът за бъдещето на Европа, кн. 1/2003, ЦЕИ - АБСКЕБ, София 2003 г.

Христова-Вълчева, К. (2002) Политически аспекти на процеса на присъединяване към ЕС, в сп. Международни отношения бр. 4/2002

Христова-Вълчева, К. (1996) Европейският парламентаризъм, в сп. "Политически изследвания", т. 4/1996, София