facebook

ДепартаментПолитически науки

проф. д.н. Антоний Тодоров

проф. д.н. Антоний ТодоровДепартамент: Политически науки

Телефон: +359 2 8110 6021

E-mail: antony.todorov@gmail.com

Приемно време: Понеделник 13:00-14:30 601 II Корпус,Вторник 14:30-16:00 601 II КорпусПрофесионална автобиография:

Магистър по международни отношения, Висш икономически институт, София (1983). Кандидат на историческите науки (1988). Доктор на политическите науки (2009).
Професор по политология (2012)в НБУ.

Бил е гост-професор в Букурещкия университет, в Свободен брюкселски университет, Брюксел, в Бургундския университет (Дижон). Гост-преподавател във Франкофонското училище за администрация и управление.

Член на националния консултативен съвет на Дипломатическиs институт към Министерството на външните работи. Член е и на УС на Международния център за социални науки в гр. Библос (Ливан).

Кавалер на Ордена на академичните палми (Франция).
Кавалер на Националния орден за заслуги (Франция).


Публикации:

(2021) Тодоров А. Радикализация на неприемането. Групова омраза и дясно-екстремистки нагласи в България. София, фондация „Фридрих Еберт“, 2021
(2012) Тодоров А. Елементи на политиката. НБУ
(2010) Тодоров А. Граждани, партии, избори: България 1879-2009. София, Изток-Запад.
(2005) Тодоров А. Политическият живот в България 1990-2005. Изток-Запад.
(2001) Тодоров А. Модерната политическа мисъл. София, 2001.

(2022) Todorov A. Comment etudier la memoire au temps de la nostalgie. In : Gensburger, Sarah & Lefranc, Sandrine (dir.) La memoire collective en question(s)?, Presses universitaires de France, Paris, 2023
(2020) Todorov A. Faire de la politique par les urnes, en ligne ou dans la rue. In : La vie politique : pour Pascal Perrineau (dir. Piero Ignazi et Dominique Reynie). Paris, SciencePo.
(2019) Тодоров А. Извлякохме ли поуки от „възродителния процес“. В: Аврамов, Румен (съст. и ред.). Насилствената асимилация на турците в България 1984-1989. София, Център-за-академични-изследвания.
(2019) Тодоров А. 1968-ма: бунтът срещу консервативното общество. В: Кандиларов Е. (съст.) 1968: годината, която промени света. Авангард Прима.
(2019) Todorov A. La democratie contre la tyrannie de la majorite. In: Delsol, Chantal et Giulio de Ligio (dir.) La democratie dans l’adversite. Enquete internationale. Les Editions du Cerf, Paris.
(2018) Todorov A. Bulgaria after 2007: political parties without ideology / La Bulgarie depuis 2007: des partis politiques sans ideologies Iancu, Al., Todorov, An. (coord.) Reforms, Democratization and Anti-Corruption in Romania and Bulgaria: Ten Years of EU Membership / Reformes, democratisation et anti-corruption en Roumanie et Bulgarie : dix ans d’adhesion a l’Union Europeenne. Bucuresti: Editura Universita?ii din Bucuresti.
(2018) Todorov A. Bulgaria: The Failed Party System Institutionalization. In& Lisi, Marco (ed.) Party System Change, the European Crisis and the State of Democracy (Routledge Studies on Political Parties and Party Systems), pp. 46-62.