ДепартаментПолитически науки

проф. д.н. Антоний Тодоров

проф. д.н. Антоний ТодоровДепартамент: Политически науки

Телефон: +359 2 8110 6021

E-mail: antony.todorov@gmail.com

Приемно време: -Професионална автобиография:

Средно образование завършва в 9-та Френска езикова гимназия, София (1976). Магистър по международни отношения, Висш икономически институт, София (1983). Кандидат на историческите науки (доктор), Институт за социална история, София (1988).

През 2009 защитава дисертация за Доктор на политическите науки, НБУ, София. Професор по политология (2012)в НБУ. Бил е ръководител на депатрамент "Политически науки" (1999-2002), декан на Магистърски факултет (2003-2005) и зам. ректор по международната дейност (2005-2007.

Бил е директор на Института за социални ценности и структури „Иван Хаджийски” и старши изследовател в ББСС „Галъп-интернешънъл”, София (1997-1999, старши съветник в отдел “Парламентарни изследвания” на Народното събрание (1995-1997), главен редактор на списание "Български наблюдател", Фондация „ХХІ век”, София (1994-1995), редактор във в. "Култура", София (1992-1994), програмен директор в Центъра за изследване на демокрацията, София (1990-1992), научен сътрудник в Института за социална история, София (1988-1990).

Гост-професор в Докторски семинар на Франкофонскоото докторско училище, Букурещ, 2009-2011, в Свободен брюкселски университет, Брюксел, 2008-2014. Бил е лектор в Международно докторско франкофонско лятно училище, Кишинау, 2009-2014, Югоизточно европейски университет, Тетово, Македония, 2008, Бургундски университет, Дижон, гост-професор, 2002, 2007.

Специализирал е в Институт за политически науки, Париж, 2000, стипендия на Университетската агенция на Франкофонията и в Център за изследване на френския политически живот, Париж, 1999, стипендия на френското правителство, в Североатлантическа асамблея, Брюксел, 1997, стипендия на Североатлантическата асамблея, в Институт Изток-Запад, Прага, 1997, стипендия на East-West Institute и Дом на науките за човека, Париж, 1995, стипенция на фондация Ендрю Мелън.

Бил е нещатен съветник на президента на Републиката по политическите послания (2007-2012)и член на националния консултативен съвет на Дипломатическиs институт към Министерството на външните работи (2005-2010. Бил е също така и председател на УС на Българска асоциация по политически науки, председател на УС (2002-2013).

Бил е член на УС на Франкофонския институт за администрация и управление (ИФАГ / ЕСФАМ), София (2004-2012), на Асоциативния съвет на Университетската агенция на Франкофонията (2013-2017). Член е и на УС на Международния център за социални науки в гр. Библос (2013-).


Публикации:

Книги:

(2012) Тодоров А. Крайната десница в България. София, фондация „Фридрих Еберт“, 2013, 28 с.
(2012) Todorov A. The Extreme Right Wing in Bulgaria. Sofia, Friedrich Ebert Foundation, 2012, 28 p.
(2012) Тодоров А. Елементи на политиката. НБУ
(2011) Тодоров А. Българската политическа култура и гражданско участие. Фондация „Фридрих Еберт”, Бюро България. София 2011, 28 с.
(2010) Тодоров А. Граждани, партии, избори: България 1879-2009. София, Изток-Запад.
(2005) Тодоров А. Политическият живот в България 1990-2005. София, Изток-Запад, 2005.
(2001) Тодоров А. Модерната политическа мисъл. София, 2001.
(2000) Антикорупция. Учебно помагало. (съавторство и обща редакция). Коалиция 2000 и Център за изследване на демокрацията. София, 2000.
(1999) Todorov A. The Role of the Parties in Accession to European Union.- Sofia, Center for the Study of Democracy, 1999.

Глави в колективни книги:
(2019) Тодоров А. Извлякохме ли поуки от „възродителния процес“. В: Аврамов, Румен (съст. и ред.). Насилствената асимилация на турците в България 1984-1989. София, Център-за-академични-изследвания, ISBN 978-954-320-682-7
(2019) Тодоров А. Противоречията в ЕС. В: Фотев, Георги (съст.) Европейските ценности: новата констелация. Издателство на НБУ, София, 2019, с. 281-296; ISBN 978-619-233-065-1
(2019) Тодоров А. 1968-ма: бунтът срещу консервативното общество. В: Кандиларов Е. (съст.) 1968: годината, която промени света. Авангард Прима, София 2019, с. 9-29; ISBN 978-619-239-142-3
(2019) Todorov A. La democratie contre la tyrannie de la majorite. In: Delsol, Chantal et Giulio de Ligio (dir.) La democratie dans l’adversite. Enquete internationale. Les Editions du Cerf, Paris 2019, p. 563-575; ISBN 978-2-204-12794-3
(2018) Todorov A. Bulgaria after 2007: political parties without ideology / La Bulgarie depuis 2007: des partis politiques sans ideologies Iancu, Al., Todorov, An. (coord.) Reforms, Democratization and Anti-Corruption in Romania and Bulgaria: Ten Years of EU Membership / Reformes, democratisation et anti-corruption en Roumanie et Bulgarie : dix ans d’adhesion a l’Union Europeenne. Bucuresti: Editura Universita?ii din Bucuresti, 2018. ISBN 978-606-16-1040-2
(2018) Todorov A. Bulgaria: The Failed Party System Institutionalization. In& Lisi, Marco (ed.) Party System Change, the European Crisis and the State of Democracy (Routledge Studies on Political Parties and Party Systems), pp. 46-62.

(2014) Todorov, Antony. Democratie et justice sociale : quelques lecons de la transition postcommuniste. In : Dialogue, Verite et Democratie. Actes du Colloque Philosophique International 4-6 decembre 2013. Centre international des sciences de l’homme, Byblos, 2014, pp. 12-25.
(2014) Тодоров А. Политическото участие: кодовете от времето на комунизма. В: Христова, Н. (съст.) Кодовете на социализма в постсоциализма. НБУ, 2014, сс. 13-32.
(2014) Тодоров А. Социалистическата левица след неолибералната епоха. В: Канев Д. (съст. и ред.) Социалната алтернатива за Европа. Фондация „Фридрих Еберт“ и Фондация „Солидарно общество“, 2014, сс. 44-57.
(2014) Тодоров А. Политически избори и демокрация. В: Канев Д., Тодоров, А. (съст. и ред.) Качество на демокрацията в България. Изток-Запад, 2014, сс. 141-224.
(2014) Тодоров А. Какви са условията за демокрация? В: Канев Д., Тодоров, А. (съст. и ред.) Качество на демокрацията в България. Изток-Запад, 2014, сс. 609-614.
(2014) Тодоров А. Електорално поведение. В: Нанева Д. (съст и ред.) Основи на политическата социология. Изд. На КИА, Пловдив, 2014, сс. 257-290.
(2014) Тодоров А. Политическо участие. В: Нанева Д. (съст и ред.) Основи на политическата социология. Изд. На КИА, Пловдив, 2014, сс. 291-316.
(2014) Todorov, Antony. 19. Bulgaria. In: De Waele, Jean-Michel; Fabien Escalona; Mathieu Vieira (eds.) The Palgrave Handbook of Social Democracy in the European Union. Palgrave Macmillan, 2014; pp. 401-415.
(2013) Тодоров А. Интернет срещу демокрацията? В: Кръстева А. (ред.) Дигиталният гражданин. София, НБУ, 2013 (сс. 200-209).
(2013) Todorov A. Chapitre 7 : L’Internet contre la democratie? In : Krasteva A. (Sous la direction de), e-CITOYENNETES. Preface de Saskia SASSEN. L’Harmattan, 2013 (pp. 135-146).
(2012) Todorov A. Bulgarie. In: Reynie D. Les droites en Europe. Fondapol / PUF 2012, pp. 113-147.
(2011) Тодоров А. Избирателите на БСП. В: Канева, Лиляна; Максим Мизов, Евгений Кандиларов (съст. и ред.) Изследвания по история на социализма в България. Преходът. Том 3. София, Фондация „Фридрих Еберт” и Център за исторически и политологически изследвания, 2011. Сс.288-337.
(2010) Todorov A. Dans les PECO : Les pays francophones de l’Europe centrale et orientale : d’une transition postcommuniste a une consolidation europeenne. In : Democratie et elections dans l'espace francophone. Prevention des crises et promotion de la paix. Volume II. Edite par Jean-Pierre Vettovaglia (Pres.), Jean du Bois de Gaudusson, Albert Bourgi, Christine Desouches, Joseph Maila, Hugo Sada et Andre Salifoupp. Editions Bruylant. 151-156.
(2010) Todorov A. Etre francophone bulgare. In : Parcours Interculturels. Etre et devenir (coordination : Maia More)l. Editions Peisaj, Cote Saint Luc, Canada, ISBN : 978-2-9811987-0-9). PP 241-251.
(2010) Todorov A. “Bulgaria”. In: Dieter Nohlen and Philip Stover, eds. Elections in Europe: A Data Handbook. Nomos. P. 351-398.
(2010) Тодоров Е. Защо 89-та не протече като 68-ма? В: Дойнов Пл. (съст.) 1989. Раздвоената година. Литературата като политика. Конструирания на прехода. София, Сиела. С. 87-105
(2010) Тодоров А. Да членуваш в партия, да бъдеш лидер. В: Кръстева А. (ред.) Българският политик. Щрихи към портрета. София, НБУ, 2010. с. 57-70.
(2010) Тодоров А. Членуването в партиите след 1989 г. В: Любенов М . (ред.) Българската политология пред предизвикателствата на времето. Сборник в чест на 60-та годишнина на проф. георги Карасимеонов. София, 2010. с. 137-150.
(2009) Todorov A. Y a-t-il democratie sans participation. In : Krasteva A., Todorov A. (eds). Engagement citoyen. Nouvelle universite bulgare, pp, 16-27.
(2009) Todorov A. La Bulgarie: de la candidature au partenariat. In : Franck Ch. (ed.) Neuf parmi Vingt-Sept. Politique europeenne des Etats membres de taille moyenne. Academie diplomatique de Vienne. Favorita papers 02/2008, pp.35-42.
(2009) Проданов В., Тодоров, А., Аврамов Й., Иванова В. Българският парламент и преходът. София, Ciela 2009 (четвърта глава, част 1, 3, 4, 5, 6, пета глава, част 1, 2, 4, 5, 6, заключение).
(2009) Тодоров А. Между Париж и Прага. В: 1968. София, НБУ, Сиела, 2009.
(2008) Todorov A. Les agrariens bulgares : entre le rural et l’urbain, In : De Waele J.-M., Seiler D.-L., Les partis agrariens et paysans en Europe. Editions de l’universite de Bruxelles, 2008, p.85-102.
(2008) Todorov A. Discontinuites de la memoire generationnelle: Diverses images du communisme. In : Jewsewicki B. Nimis E. Experiences et memoire. Partager en francais la diversite du monde. L’Harmattan, 2008
(2008) Todorov A. « Le rite democratique des elections : democratie versus elections ». In : Les autres lieux du politique, sous la dir. de Benoit Caritey et Serge Wolikow, Territoires contemporains, nouvelle serie - 1 - mis en ligne le 26 juin 2008. URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/autreslieux/A_Todorov.htm
(2008) Todorov A. La Bulgarie (chap.4). In : De Waele J.-M., Magnette P. Les democraties europeennes. Armand Colin, Paris, 2008. pp. 69-86.
(2007) Todorov A. Tolerance politique versus tolerance morale. In : Charles S. (sous la dir. de) Repenser la tolerance en contexte multipolaire. Histoire, raisons, enjeux, limites. Sofia, East-West Publishers, 2007. (pp. 245-259)
(2007) Todorov A. The Evolution of the Post-Communist Bulgarian Party System. In: Getova M., Uste A. N. (Eds.) The Impact of European Union: Case of Bulgaria, Case of Turkey. Sofia, New Bulgarian University Press, Dokuz Eylul University, 2007. (115-131).
(2006) Тодоров А. Пазар или демокрация, дясно или ляво, В: Политическата мисъл на ХХ век – поуки за България. Материали от научната конференция на катедра “Политология” на Университета за национално и световно стопанство. София, Авангард Прима, 2006; с.56-64.
(2006) Мениджмънт и комуникация в политиката. (съавторство). Добрин Канев (съст.) София, Фондация “Фридрих Еберт”.
(2006) Todorov A. Bulgarie et Roumanie : deux communismes nationaux. In Krasteva A., A.Todorov (sous la red. de) Bulgarie et Roumanie: modernisation, democratisation, europeisation. Sofia, NUB 2006.
(2006) Raychev A., A. Todorov. Bulgaria: democratic orientation in support of civil society. In: Klingemann H.-D., Fuchs D., Zelionka J. (eds.) Democracy and Political Culture in Eastern Europe. Routledge 2006; pp.336-355.
(2005) Тодоров А. Посткомунистически Кливиджи. В: Кръстева А., А.Тодоров (съст.) Конфликти, доверие, демокрация. София, НБУ, 2005.
(2004) Todorov A. Un clivage centre sur le passe communiste. In : De Waele J.-M. (edite par) Les clivages politiques en Europe centrale et orientale. Editions de l’universite de Bruxelles, 2004, p.257-269.
(2004) Todorov A. Participation politique et identites territoriales : les cas bulgare. In : Todorov A. Wolikow S. Bouroudjieva T. (sous la dir. de) Territoires et identites. Sofia 2004. p.26-44. (Тодоров А. Политическо участие и териториални идентичности: българският случай. В: Тодоров А. Воликов, С., Буруджиева Т. (под ред. на) Територии и идентичности. С. 2004, с.30-48)
(2004) Todorov A. La politique anti-institutionnelle. In : Krasteva A., A.Todorov (sous la dir. de) La mondialisation et les nouvelle limites du politique. Sofia, Editions EON2000, 2004.
(2004) Todorov A. Clivages (post)communistes. In : Krasteva A., A.Todorov (ed.) Conflits, copnfiance, democratie. Sofia, NUB, 2004.
(2003) Todorov A. Communisme et modernite. In : Vigreux J. et S. Wolikow, Cultures communistes au XXe siecle. Entre guerre et modernite., La Dispute, Paris, 2003, p.245-252
(2000) Le Siecle des communismes. (sous la direction de M.Dreyfus et al.) В съавторство. Les Editions de l’atelier, Paris, 2000.
(2000) Elections in Central and Eastern Europe: the First Wave. (Hans-Fieter Klingemann and al.) Co-author (Electoral Strudies in Bulgaria). Berlin, Sigma ed., 2000.
(1998) България и Европейският съюз. Институционална инфраструктура.- София, Център за изследване на демокрацията, София, 1998 (в съавторство “Демократичен процес и демократични институции, правова държава, права на човека и защита на малцинствата”).
(1997) Българските избори 1990-1996. Резултати. Анализи. Тенденции. (в съавторство с Боряна Димитрова, Васил Цанов, Димитър Димитров, Иван Кръстев, Камен Иванов).- С.1997.
(1997) Todorov A.The Bulgarian Political Parties and NATOл In: Bulgaria and NATO: The Debate at Five to Twelve (ed. Andrey Ivanov).- Sofia, 1997. ().
(1994) Махалото на Дарендорф. Ляво и дясно в българската политическа култура. (в съавторство). Издание на фондация "Фридрих Науман", С.1994. (Ляво-дясно в масовото съзнание)
(1992) L'Allemagne vue d'ailleurs (sous la direction de Michel Korinman). В съавторство.- Paris, Balland, 1992.
(1986) Тодоров А., Е.Дайнов. Структурните промени и Френската комунистическа партия. В: Комунистическите партии в Западна Европа и социално-структурните изменения в сферата на наемния труд. С. ИИБКП, 1986, сс. 114-143.

Статии.

(2019) Тодоров А. Евроизбори 2019: нови разделения? Сп. Политически изследвания, бр. 1-2, 2019, ISSN 0861-4830
(2019) Тодоров А. Левицата накъде? Сп. Ново време, брой 4-5, април-май 2019.
(2018) Todorov A. Les discours diplomatiques bulgares au sujet de la Russie. Hermes No. 81, Septembre 2018, pp. 141-147.
(2018) Тодоров А. Популизмът като демократичен момент. Сп. „Политически изследвания“, 2018, бр.1-2, сс. 42-55.
(2018) Тодоров А. „Капиталисти без отечество“: властта на глобализираната олигархия. Сп. „Ново време“, март-април 2018, бр.3-4. http://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5376&Itemid=66
(2017) Тодоров, А. Какво остана от френската левица? Сп. „Ново време“, юни-юли 2017, бр. 3-4, http://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5298&Itemid=66
(2017) Todorov, A. A quoi sert l’Europe : opinion publique et discours officiels en Europe centrale et orientale. Hermes 2017_1 (n° 77)pp. 105-111.
(2017) Todorov A. Vingt-cinq ans de « nostalgie pour le communisme » : les deceptions bulgares. In : Est Europa, numero special, 2016-2, pp. 63-74. https://www.est-europa.univ-pau.fr/images/archives/2016NS2/todorov.pdf
(2016) Тодоров А. Президентските избори 2016: разместване на електоралните пластове. „Политически изследвания“, бр. 1-2, 2016, сс. 5-25.
(2016) Тодоров А. Народовластието не е само пряка демокрация. „Ново време“, бр.3-4, Септември-Октомври 2016 г. http://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5242&Itemid=66
(2015) Тодоров А. Абстенционизмът в България след 2000 г. „Политически изследвания“, 2015, бр.1-2, сс. 104-126.
(2014) Todorov A. La Bulgarie et la Turquie : comment europeaniser les relations ? In : Est Europa, 2014, pp. 231-242. http://www.est-europa.univ-pau.fr/images/archives/2014/todorov.pdf
(2014) Тодоров А. Европейски избори 2014. Дипломация. Изд. на Дипломатическия институт на МВнР. 11/2014, януари-юни, сс. 94-100.
(2012) Todorov A. Vue de Bulgarie : des ressemblances eloquentes avec les presidentielles en France. CEVIPOF 2012 : http://www.cevipof.com/fr/2012/notes/vuesdailleurs/.
(2011) Todorov A. Le point de vue du politologue : la "Table Ronde" 20 ans apres, consensus et construction institutionnelle. In: La "Table Ronde Nationale" de 1990, acte fondateur de la democratie bulgare. « Est Europa »q Numero special – 2011, pp. 129-144.
(2011) Krasteva A. and A. Todorov. Ethnic minorities and political representation: the case of Bulgaria.- Southeastern Europe, 2011, vo. 35, N 1, 8-38.
(2010) Todorov A. Les elections europeennes de juin 2009 en Bulgarie : la confirmation de l’eclatement du systeme partisan. Revue internationale de politique comparee 2009/4.
(2010) Todorov A. et Jean-Michel De Waele: Les elections europeennes de juin 2009 dans les pays de l’Europe Centrale et Orientale : des resultats moins specifiques qu’il n’y parait. . Revue internationale de politique comparee 2009/4.
(2009) Todorov A., « Y a-t-il democratie sans participation ? », SociologieS [En ligne], Dossiers, L'engagement citoyen en Europe centrale et orientale, mis en ligne le 05 novembre 2009, Consulte le 18 juin 2010. URL : http://sociologies.revues.org/index3009.html
(2009) Krasteva A. et A. Todorov, « L’engagement citoyen en Europe de l’Est : entre le politique et le social », SociologieS [En ligne], Dossiers, L'engagement citoyen en Europe centrale et orientale, mis en ligne le 05 novembre 2009, Consulte le 18 juin 2010. URL : http://sociologies.revues.org/index2998.html
(2009) Тодоров А. Институционално-културен комплекс или за връзката между политически институции и културна среда. Сп. Политически изследвания, брой 1-2, 2009, с. 17-36.
(2008) Тодоров А. Популизмът: за и срещу демокрацията. Сп: Политически изследвания, брой 1, 2008, с. 13-20.
(2008) Тодоров А. 50 години насилия: израело-палестинският конфликт. Сп. Дипломатически преглед, бр.11-12, 2007, год. VІІ, (издание 62), с. 36-38.
(2008) Todorov A. Des etiquettes aux idees. Influences belges sur la democratisation postcommuniste en Bulgarie. « Studia politica », University of Bucarest, Romania. Vol. VIII, no.1, 2008, pp. 107-112.
(2008) Тодоров А. Турция, ЕС и българските дебати. Сп. “Критика и хуманизъм”, кн.27, бр.2, 2008, сс.167-181.
(2008) Тодоров А. Външна политика и политическа култура. Сп. “Политически изследвания”, 2007 бр.3 (3-26).
(2007) Тодоров А. Националпопулизмът срещу демокрацията. Сп. “Критика и хуманизъм”, кн.23, бр.1 / 2007 (85-100). (http://www.eurozine.com/articles/2008-06-19-todorovantony-bg.html).
(2006) Todorov A. Discontinuites de la memoire generationnelle: Diverses images du communisme. In : Actes du colloque international « Experiences et memoire. Partager en francais la diversite du monde. Universite de Bucarest, 12-16 septembre 2006. (http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/colloques/colloque_bucarest_2006.htm).
(2006) Todorov A. Les elections legislatives bulgares de 2005. La Nouvelle Alternative, vol.21, No.68.
(2006) Тодоров А. Скритата програма на университета, В: Критика и хуманизъм, кн.21, бр.1, 2006; с.177-188.
(2006) Тодоров А. Алтер или антиглобализация, сп. Ново време, бр.4, април 2006.
(2003) Todorov A. Politique etrangere et culture politique: le cas du systemes des clivages en Bulgarie. In: La Bulgarie et l`integration europeenne. (editee par Petia Gueorguieva). Transition, Vol XLII – 2001 no.1, p.41-57.
(2003) Todorov A. Bulgarie : de la transition a la reconciliation. In : Espaces de libertes. Magazine du Centre d’Action Laique. Bruxelles, Fevrier 2003.
(2001) Тодоров А. Краят на прехода. Сп.: Демократически преглед, Лято 2001.
(2001) Todorov A. Le communisme multiple : les versions des generations. In : Memoires du communisme en Europe centrale. Cahiers du CEFRES, No.26, octobre 2001.
(2001) Тодоров А. Избирателни закони и избирателна активност Примерът на България 1878-1946. В: Историкът: гражданин и учен. Сборник в чест на академик Илчо Димитров, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001.
(2001) Todorov A. Bulgarie. In: Dictionnaire du vote. (sous la direction de Pascal Perrineau et Dominique Reynier). Paris, 2001.
(2001) Тодоров А. Общественото мнение и европейската интеграция. В: Европейска интеграция и медии (Съставител Милан Миланов).- София, 2001.
(2000) Todorov A., M. Pirgova. Confidence in institutions. In: Recent Social Trends in Bulgaria (ed. By Nikolai Genov and Anna Krasteva).- McGils-Quenn’s Universoty Press, 2000.
(2000) Тодоров А. Новият пасианс. В: Нова публичност: българските дебати, 1999. С.2000.
(1999) Тодоров А. Външнополитическите приоритети на България. В: “Международни отношения”, 1999/5.
(1998) Тодоров А. Защо НАТО.- Сп. “Военен журнал”, 1998, бр.4
(1995) Тодоров А. Електоралната мобилност. Българският вариант. Сп. “Политически изследвания”, 1995, N.4.
(1994) Тодоров А.Трудностите пред гражданското общество: критика на прехода към демокрация. Сп. “Политически изследвания”, 1994, N 4.
(1994) Todorov A. La demission du citoyen. In: La Nouvelle alternative, decembre 1994).
(1994) Capedevielle J., H. Rey, A. Todorov, La Bulgarie: la difficile emergence d'un systeme partisan pluraliste.- In: Cahiers internationaux de sociologie, Automne 1994.
(1994) Тодоров А. Политически еклектизъм: размишления върху българския политически модел".- "Ново време", 1994, No. 3.
(1993) Todorov A. La relecture de l'histoire nationale.- "La Nouvelle Alternative", No.32, Decembre 1993.
(1993) Todorov A. Une generation a la recherche d'une politique nouvelle.- "La Nouvelle Alternative", No.31, Septembre 1993.
(1993) Тодоров А. Contra-Елитите. Сп. “Избор”, есен, 1993.
(1993) Тодоров А. Комунизмът умря! Да живее комунизмът! В: Сп. “Избор”, пролет-лято, 1993.
(1993) Тодоров А. Политически култури в модерна България.- Сп. "Политически изследвания", 1993, бр.3.
(1992) Todorov A. La societe civile est-elle universelle? In: “La Nouvelle Alternative”, N 27, Septembre 1992.
(1992) Тодоров А. Вечната държава. Сп. “Изток-Изток”, №4, 1992.
(1991) Тодоров А. БСП и нейните избиратели (опит за портрет). Сп. “Критика и хуманизъм”, 1991, бр.2, сс.211-221.
(1991) Тодоров А. Философията на политическия модернизъм. Сп. “Политически изследвания”, бр.1-3, 1991.
(1988) Тодоров А. Външнополитическата концепция на Френската комунистическа партия (1972-1978). В: “ИИБКП”, т.63, С. 1988.
(1987) Тодоров А. Френската КП в годината на “съжителството”. В: “Информационен бюлетин на Института за съвременни социални теории”, С. 1987, № 5, сс.21-43.
(1987) Тодоров А. Външнополитическата самоличност на френските социалисти. В: ИИБКП”, т.62, С. 1987, сс.92-108.
(1987) Тодоров А. Френската КП обновява стратегията си. Сп. “Ново време”, 1987, № 3, сс.76-85.
(1987) Тодоров А. Външната политика на комунистическите партии от Западна Европа (методологически аспекти на изследването). Сп. “Международни отношения”, 1985, № 3, сс.14-25.
(1985) Тодоров А. Франция и НАТО: международни фактори на френския атлантизъм. Сп. “Международни отношения”, 1985, №.3, сс. 37-50.