ДепартаментПолитически науки

 

Ръководител

 

гл. ас. д-р Иван Начев

корпус 2, офис 602

тел.: 02/8110 622; в. 26022

е-mail: ivannachevbg@abv.bg

 

 

Секретар

 

Елица Узунова

корпус 2, офис 602

тел.: 02/8110 602; в. 26021 

e-mail: euzunova@nbu.bg

 

 

Департамент „Политически науки” съществува от 1991 г. и е между първите пет департамента на Нов български университет.


Първоначално Департаментът предлага само магистърски програми. Впоследствие е създадена и бакалавърска програма по политически науки, която първоначално се провежда само на български, а по-късно и на френски и английски език.


Днес Департаментът предлага бакалавърски и магистърски програми на български, френски и английски език, докторски програми на български и английски език, като в ход е разработването магистърска програма на руски език.


Програмите на Департамента са новаторски за България. За първи път в страната те цялостно въвеждат принципи и дисциплини, предлагани и преподавани в престижни университети в Европа и Америка.

Академичното качество на програмите на Департамента проличава в няколко насоки:

  • чрез квалификацията на завършилите студенти, голяма част от които работят във висшата държавна администрация, в европейски и международни организации и институции, в медии и в ръководства на политически партии;
  • чрез множеството чуждестранни преподаватели, проекти, програми, договори за обмен на студенти с други европейски университети;
  • чрез вътрешния и международен престиж на преподавателите на Департамента. По време на своето съществуване той е бил ръководен от едни от най-известните български изследователи и анализатори: доц. д-р Добрин Канев, проф. Антоний Тодоров д.н., доц. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Антоний Гълъбов.

Научноизследователската дейност на департамент „Политически науки“ е съсредоточена в: организацията и провеждането на международни и национални конференции; развитието на активна публикационна дейност; разработването на изследователски проекти; подпомагането на активна докторска програма; поддържането на три изследователски семинара с множество български и чужди гости; динамичното развитие на Центъра за миграционни изследвания и Центъра „Жан Моне“.


Сред значимите събития на Департамента са конференциите: „Европейски срещи на големите метрополии: кризата на съвместния живот“ (2008); „Местни избори 2007“; „Първа година европейска България“: „Избори и образи“ (2007); „Гражданското участие“ (2007); „Еврото и демокрацията“ (2005); „Конфликти, доверие, демокрация“ (2003) и др.


Департаментът работи по различни международни проекти, чиято проблематика включва политологични, европейски и миграционни аспекти.


Департаментът провежда редовен семинар „Политически дебати“ с чуждестранни и български участници. При голям интерес преминават периодичните кръгли маси след изборите: парламентарни, местни и европейски. Успешно работи и Докторският семинар.


От 2003 г. към Департамента работи Център за европейски бежански миграционни и етнически изследвания (CERMES). Той издава поредицата „Миграционни и бежански изследвания”, в рамките на която са публикувани книгите „От етничност кум миграция” и „Фигурите на бежанеца”. Редовно провежда своята работа и академичният семинар „Миграционна политика”. Центърът организира международни конференции („Имиграция и интеграция: европейският опит“,„Миграцията от и към Югоизточна Европа”) и множество кръгли маси.


Към Департамента са създадени и две младежки организации: „Клуб франкофони по политически науки", която организира семинара „Франкофонски дебати”, и Клуб „Нова дипломация”.