facebook

ДепартаментПолитически науки

Права на човека в епоха на кризи

screenshot-2024-04-04-at-16-55-23_184x250_fit_478b24840a

Права на човека в епоха на кризи

проф. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Евелина Стайкова,

Научни и учебни издания

Авторски колектив: Алексей Пампоров, Анна Кръстева, Антоний Тодоров,  Дафинка Сидова, Димитрина Петрова, Евелина Стайкова, Елица Лингорски, Живко  Минков, Ивайло Марков, Ивайло Стайков, Илдико Отова, Катерина Йочева, Ралица  Костадинова, София Стоименова, Юлиана Методиева 

Цитиране по стандарт АРА: Кръстева, А. и Стайкова, Е. (съст. и ред.)(2024). Правата на човека в епоха на кризи. София: Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0".Прикачени файлове