ДепартаментПолитически науки

гл. ас. д-р Вероника Азарова

гл. ас. д-р Вероника Азарова

Академична длъжност: 

преподавател

 

Научна степен: 

Гл. ас. д-р

 

Основни изследователски интереси в областта на:  

Политическите науки, дипломацията, културологията

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: 

междукултурния диалог,  дипоматическите преговори, семиотиката

 

Възможности за експертиза в областта на: 

дипломатическите отношения и преговори, лобирането и застъпничеството, културологичните изследвания

 

Преподавателски интереси в областта на: 

политическите науки, дипломацията, културологията и антропологията

 

Образование:

Английска филология - магистър  

Дипломация в сигурността и отбраната - магистър

Социология и науки за културата - доктор

 

Членство в организации:

Член на Академичния съвет на НБУ, 2002-2006

Член а Съвета за равенство между половете, Министерство на труда и социалната политика, 2002-2006

Член на Съвета на ЮЕЦСИ, НБУ, 2002-2015

Член на Американското семиотично дружество, 2008-до сега

 

Участие в национални и международни проекти:

Доклади на Ранноесените школи по семиотика , 2006-2011

Доклад на Световния Конгрес по Семиотика, Дрезден, 1999

Доклад на Семинара на Джудит Бътлър, Охрид, 2001

Доклад на Конференция “Gender and Culture”, CEU, Будапеща, 2001

Доклад на Конгреса на Гръцкото семиотично дружество, Солун, 2007

Доклад на Конгреса на Австрийското семиотично дружество, Виена, 2005

Доклад на Конгреса на Американското семиотично дружество, Хюстън, 2008

 

По-важни публикации:

“Чалгата – време за употреба”, в сборник “Чалгата – за и против”, 1999 г., изд. на НБУ, стр. 13-16

“Semiotic Analyses of Cross-Dressing (transvestment)’, Collected Papers of the 7-th International Congress of the International Association for Semiotic Studies, TU, Dresden, 1999

“За някои форми на трансвестия”, сборник “Антропологични изследвания”, том I-ви, 2000 г., изд. на НБУ, стр. 26-31

“Cross-Dressing and Gender Identities”, Collected papers of Judith Buttler`s Seminar, Ochrid, 2000

“Цветови код на дрехата през Средновековието”, сп. Кант, бр. 1, 2001 г., изд. на НБУ, стр. стр. 93-99

“Семиотичното тяло – семиотичната дреха. Идентичности”, Сборник на “Варненски дни на културата”, 2003 г., стр. 42-46

“Изводи от конференция за жените в науката”, сп. Наука, XIV годишнина, бр. 1-6, 2004

“ За някои подредби между “свое” и “чуждо” или изкуството да обитаваш, в сборник “Кафенето като дискурс”, изд. на НБУ, 2005 г. стр. 7-10

“ Кой се страхува от понятието “джендър”?, в сп. Алтера, бр. 1, 2005 г., стр. 20-21

“Папеса Йоанна”, в сп. Алтера, бр. 1, 2005, стр. 56-60

“Магнус Хиршфелд”, сборник “Значими имена в антропологията”, изд. на НБУ, 2006,

стр. 166-171

“За някои брачни табута и тяхното нарушаване във вълшебната приказка”, сп. Следва, изд. на НБУ, 2007

“Semiotics of Obscene Gestures”, в “Semiotics, Image and Narration”, издание на НБУ, 2007, стр. 59-61

“Changing Identities. Taboo on Name and Gender.” – резюме в Сборник с резюмета от Конференцията на Гръцкото семиотично дружество, Флорина, 2007, стр. 7

“Changing Identities. Taboo on Name and Gender.” в Сборник от Конференцията на Гръцкото семиотично дружество, Флорина, 2007

“Табу и смърт. Българското говорене за отвъдното” в сп. Следва, изд. на НБУ

 

Редактор:

Сборник доклади от XII ранноесенна школа по семиотика “Semiotics, Image and Narration”, издание на НБУ, 2007

Сборник доклади от XIII ранноесенна школа по семиотика “Social Semiotics/ Cognitive Semiotics”, издание на НБУ, 2009

 

Обществена дейност:

Член на Художествения съвет на БНБ, 2010-до сега

Зам. Председател на Българското семиотично дружество, 2014 – до сега

Professor Honoris Causa, Institute for Biographical Categorization, Кембридж, 2009